Step-by-step procesguide til innovationspartnerskaber

Lær mere om, hvordan du sikrer implementering af OPI. Step-by-step guide til innovationspartnerskaber med indkøb efter udbudsloven

30. november 2019

Mange OPI-samarbejder handler om fælles udvikling, test og tilpasning af prototype eller produkter/løsninger på et tidligt stade. Der er dog ingen hindring for et samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring videreudvikling og tilpasning af mere gennemprøvede løsninger. Løsninger, der vil kunne færdigudvikles og implementeres inden for en ganske kort tidshorisont. Her kan det give mening at koble indkøb (og dermed et offentligt udbud) på samarbejdet fra start.

Efter at udbudsreglerne blev ændret i 2016 er det blevet lettere at gennemføre offentlige udbud, som omfatter både udvikling og indkøb på én og samme tid. Den nye udbudsform hedder ”Innovationspartnerskaber” og er testet i både Norden og en lang række øvrige europæiske lande. Der er tale om en type af offentlig-privat innovationssamarbejde, hvor man som ved andre typer af OPI-samarbejder tæt om at idé-udvikle, afprøve og tilpasse den innovative løsning, der passer bedst til brugernes nuværende og fremtidige behov. Men samtidig arbejder man fra start sammen – og indgår formelle aftaler – om rammerne for et efterfølgende salg og implementering af den færdige løsning.

Udbudsformen er særligt egnet til lidt større projekter, hvor den innovative løsning forventes færdigudviklet og klar til implementering inden for en relativt overskuelig tidsperiode. Udbudsformen kan dog også anvendes til mere eksperimentelle OPI-samarbejder under en række forudsætninger.

Hvem er målgruppen for værktøjet?

Alle der ønsker at indgå i OPI samarbejder eller er i gang med OPI. Private virksomheder offentlige institutioner, forskere, mv.

Hvem har udarbejdet guiden?

OPI-rådgivningsfirmaet INNOBA og advokatfirmaet Lundgrens har sammen udviklet guiden til, hvordan man gennemfører Innovationspartnerskaber med indkøb efter de nye udbudsregler. Guiden er udviklet for Erhvervsstyrelsen og offentliggjort af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på bedreudbud.dk. Guiden udgør statens procesanbefalinger til, hvordan man gennemfører OPI-partnerskaber efter den nye udbudslov.

Hvad koster værktøjet?

Værktøjet er gratis og ligger frit tilgængeligt. Rådgivning og vejledning vedr. innovationspartnerskaber og OPI fra INNOBA eller Lundgrens aftales særskilt. Prisen afhænger af assistancens omfang.

Yderligere information

Du kan finde yderligere information om værktøjer og vejledning til OPI på INNOBAs hjemmeside. Her finder du også INNOBAs nordiske og europæiske erfaringsopsamling vedr. OPI og innovativt indkøb.

Hent Step-by-step procesguide til innovationspartnerskaber (pdf)

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster