Sådan danner du et netværkskonsortium

Hvis danske virksomheder skal kunne tappe ind i udfordringerne inden for sundhedsvæsenet, så står virksomhederne meget stærkere, hvis de går sammen. Dan et netværkskonsortium!

3. oktober 2018 | Leveret af: Syddansk Universitet (SDU)

Dannelse af netværkskonsortier er relevant og interessant i takt med, at sundhedsudfordringer bliver større og mere komplekse. Det stiller krav til virksomhederne om, at indgå partnerskaber med andre virksomheder, så de kan kombinere forskellige indsigter, kompetencer og fagligheder i udviklingen af innovative teknologiske løsninger.

Værktøjet til dannelse af netværkskonsortier giver dig en grundig indsigt i væsentlige opmærksomhedspunkter, når/hvis du indgår i et netværkskonsortium med andre virksomheder. Værktøjet har en skabelon til formålsbeskrivelse og hensigtserklæring for netværkskonsortium.

Har du allerede kendskab til, hvilke udfordringer og elementer der er væsentlige i et netværkskonsortium, kan du springe direkte til appendiks, hvor du kan finde:

  • Skabelon for målbeskrivelse for netværkskonsortier
  • Hensigtserklæring i netværkskonsortier

Er du ny i forhold til netværkskonsortier og søger dyberegående inspiration og viden?

Hele værktøjet giver dig en grundig indføring i ikke-juridiske faktorer, når du som virksomhed skal indgå i innovationssamarbejder, uden en juridisk bindende kontrakt. I værktøjet findes information om netværkskonsortium herunder betydningen af tillid, dialog, forventningsafstemning, styring og håndtering af viden.

Guiden indeholder også adskillige referencer, så du kan finde mere uddybende viden.

Hvem er målgruppen?

Værktøjet henvender sig til virksomheder, der skal indgå i et udviklingssamarbejde med andre virksomheder, og hvor samarbejdet ikke er juridisk kontraktbaseret. Hvis samarbejdet er juridisk kontraktbaseret henvises i stedet til OPI aftalen.

Hvad koster det at bruge værktøjet?

Værktøjet er gratis og ligger frit tilgængeligt. Hent værktøjet til dannelse af netværkskonsortium her.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster