3 kommuner og 12 virksomheder i OPI-samarbejde om 4 velfærdsudfordringer

Tre kommuner og tolv virksomheder samarbejder i projektet OPI Living Design Lab om løsninger til fire separate velfærdsudfordringer. Ved hjælp af ’Design Thinking’, opnår deltagerne i projektet ny viden og forståelse der muliggør nytænkning og brugerorienterede løsninger. Velfærdsudfordringerne der skal løses er komplekse, men gevinsterne er dog store.

30. oktober 2018

I projektet OPI Living Design Lab (OPI LDL, red.) har flere forskellige muligheder og udfordringer vist sig i forhold til, at minimum tre virksomheder har skullet arbejde sammen i hvert af de fire innovationsforløb. På tværs af virksomhedernes kompetencer og i samspil med tre kommuner skal deltagerne løse komplekse velfærdsudfordringer og udvikle nye koncepter, der rækker udover de enkelte virksomheders viden, kompetencer og fagligheder.

Rebekka Buhl, procesleder for projektet fra Kolding Kommune og Majbritt Evald, projektleder på Syddansk Universitet fortæller herunder om virksomhedernes gevinst ved at deltage i projektet:

– Det er vores vurdering, at virksomhederne har haft stor gavn af deltagelse i OPI LDL. De har dels haft mulighed for at arbejde sammen med andre virksomheder og derved udvikle nye koncepter, de ikke selv har kompetencer til samtidig med, at de har kunnet arbejde tæt sammen med tre kommuner.

– Det at skulle arbejde sammen med tre kommuner giver mulighed for, at de enkelte løsninger bliver mere generiske, idet behov og udfordringer bliver stillet af tre kommuner, som arbejder forskelligt. I dette arbejde har virksomhederne også fået en god indsigt i, hvordan det er at samarbejde med kommuner, og hvad det er for udfordringer, kommunerne har.

OPI-samarbejdet i OPI LDL består af både tre kommuner (Haderslev, Kolding og Billund), 12 private virksomheder og borgere. De fire velfærdsudfordringer partnerne er gået ombord i er:

  1. Affald i det offentlige rum
  2. Indeklima i folkeskolen – med børns læring og trivsel i fokus
  3. Mit hjem som arbejdsplads
  4. Det demensvenlige samfund

Brug af Design Thinking

Et godt udgangspunkt for at få OPI til at lykkes er gennem brug af metoden ’Design Thinking’. Design Thinking er en metode og tilgang til innovation, der sikrer en brugercentreret tilgang til problem- og opgaveløsningen. De offentlige og de private parter udforsker sammen nye alternativer og skaber nye løsningsmuligheder. Virksomhederne får herved værdifuld viden og sparring til at videreudvikle prototyper. Og dermed får virksomhederne en fordel i forbindelse med en eventuelt ansøgning til støtte fra f.eks. OPI-puljen.

Videnopsamling i logbog fra kommuner og virksomheder er tilgængelig online

I OPI-projekter skal kommunerne og virksomhederne dokumentere den forgrundsviden, der udvikles i projektet, så det efterfølgende kan offentliggøres ved et eventuelt udbud. Dén viden kan andre have gavn af, så derfor lægges logbogen fra projektet tilgængeligt for andre på nettet:

– Gennem OPI-LDL-projektet er der udviklet et koncept omkring dette. Arbejdsgruppen har løbende ført logbog over aktiviteter, referater og andet materiale udviklet mellem de offentlige og private. Logbogen er tilgængelig på nettet, så deltagerne kan være proaktive på eventuelle udfordringer med inhabilitet ved et efterfølgende udbud, siger Majbritt Evald.

Få inspiration til, hvordan du kan lave en log

Gennem projektperioden har arbejdsgruppen også udviklet et værktøj til netværkskonsortier. Netværkskonsortieværktøjet er udarbejdet primært til virksomheder, som ønsker at danne netværkskonsortier imellem sig i forbindelse med offentlig-private innovationsprojekter.

– Vi har også udviklet et værktøj til fremtidige samarbejder, så primært virksomheder kan formalisere et innovationssamarbejde, uden at have en juridisk bindende kontrakt. Værktøjet hjælper derfor virksomhederne til at arbejde sammen om større og mere komplekse udfordringer, slutter Majbritt Evald, projektleder i Syddansk Universitet.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster