Hvem ejer idéerne

Når projekter lever af viden, er det vigtigt at få etableret et juridisk dækkende ejerskab over organisationer og virksomheders idéer og opfindelser – og det samme gælder medarbejdernes.

20. december 2015

I Region Sjællands demonstrationsprojekt under OPI-Lab har vi indsamlet over 300 idéer fra medarbejdere ansat i region og kommuner. Vi udvalgte en håndfuld idéer, som vi indledte OPI-samarbejder med virksomheder om at udvikle.

Når et OPI-samarbejde tager afsæt i en medarbejderidé skal det først afklares om medarbejderens idé tilhører arbejdsgiveren – kommunen eller regionen – eller dem selv som medarbejdere.

For at afklare spørgsmålet orienterede vi os i det lovgrundlag, der ligger for området. For medarbejdere ansat i kommuner og virksomheder gælder reglerne i Lov om arbejdstagers opfindelser, mens der for ansatte på hospitaler og andre forskningsinstitutioner gælder reglerne i Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner.

Lovgrundlaget gjorde os opmærksomme på, at det var afgørende, at der blev lavet en aftale mellem arbejdsgiverne og de medarbejdere, som var kommet med deres idéer til OPI-Lab. Sammen med medarbejderne henvendte vi os derfor til deres arbejdsgivere for at afklare, om arbejdsgiverne var interesserede i at overtage opfindelsen eller om medarbejderen skulle arbejde videre med opfindelsen uden indblanding fra arbejdsgiveren.

I et tilfælde fandt vi hurtigt frem til de relevante beslutningstagere, som meddelte os, at medarbejderen frit kunne arbejde videre med opfindelsen. I et andet tilfælde tog det over 1½ måned at finde de relevante beslutningstagere og få deres beslutning om, hvorvidt de som arbejdsgivere var interesseret i at arbejde videre med opfindelsen.

I OPI-projekter gælder disse regler også, og derfor er det en god idé at afklare, hvordan I vil håndtere medarbejderes opfindelser under et OPI-forløb. Nogle af de spørgsmål, som vi har stillet os selv er:

  • Er det hensigtsmæssigt at informere eller ligefrem lave en aftale med medarbejderne før projektet går i gang?
  • Hvem kan siges at gøre opfindelser i et OPI-projekt, hvor en masse medarbejdere samarbejder og idéer skabes på baggrund af andre idéer?
  • Hvordan håndteres processen fra en medarbejder får en idé og til idéen succesfuldt er overdraget til en af projektets private partnere?

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster