Europas første innovationspartnerskab høster erfaringer

Mange ældre bliver indlagt på grund af dehydrering og følgerne heraf. Alligevel findes der ingen effektive, teknologiske løsninger, der forebygger dehydrering. De skal nu udvikles i Europas første innovationspartnerskab.

9. januar 2017

Når ældre mennesker ikke får drukket nok væske, medfører det ofte, at de skal indlægges på et hospital. Indlæggelserne, som kan forebygges, rammer typisk ældre, der i forvejen er svækket. Derfor kan dehydreringen være den (manglende) dråbe, der vælter læsset helbredsmæssigt.

Selvom det er gammel viden, eksisterer der ikke effektive, teknologiske løsninger til at forhindre eller afhjælpe dehydrering. Derfor er området blevet udvalgt til Europas første innovationspartnerskab. Bag partnerskabet står Erhvervsstyrelsen samt Albertslund, Esbjerg og Frederikssund Kommune bistået af Kammeradvokaten.

Udbud, innovationsforløb og indkøb samlet i ét

Innovationspartnerskabet er en udbudsform, der blev mulig med den seneste udbudslov. Den kan bruges, når det offentlige efterspørger nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer, som markedet ikke aktuelt har en løsning på. På den måde understøtter innovationspartnerskaber teknologiudvikling og fremmer vækst og beskæftigelse.

Kort fortalt kombinerer denne udbudsform udbud, innovationsforløb og et eventuelt efterfølgende indkøb i samme kontrakt. Det giver deltagende virksomheder unikke samarbejdsmuligheder og større sandsynlighed for et efterfølgende salg og sikrer samtidig, at virksomheden ikke bliver afskåret fra et senere udbud som følge af udbudsretlig inhabilitet.

Innovationspartnerskabet med fokus på at forebygge og afhjælpe følgenerne af dehydrering er nu nået igennem de første milepæle, der består af behovsafklaring, business case, markedsdialog, prækvalifikation, indledende bud og forhandlingsforløb. Næste skridt er de endelige bud, hvor fem prækvalificerede konsortier skal bedømmes på deres løsningsforslag.

12 mio. kr. er afsat

Erhvervsstyrelsen har via Markedsmodningsfonden afsat 12 mio. kr. til innovationskontrakterne, og de udvalgte konsortier vil blive honoreret for udviklingsarbejdet og har ret til at kommercialisere løsningen bagefter.

Ud over at få udviklet en løsning, der kan hjælpe ældre mennesker med at undgå dehydrering og følgevirkninger, er det også et mål at høste så mange erfaringer – herunder juridiske – som muligt til gavn for fremtidige innovationspartnerskaber. Derfor følger en række eksperter inden for udbudsområdet processen for at skabe og formidle mest mulig viden. Allerede nu er der positive erfaringer:

– Før jul blev forhandlingsforløbet gennemført med stor værdi for alle parter. Vi havde modtaget de indledende bud på innovationsprojekter og kunne drøfte dem med eksperter og ildsjæle i konsortierne. Det gav stor indsigt i tankerne bag forslagene. Samtidig kunne vi give feedback på kommunernes behov og på det udbudstekniske, siger Helle Holtsø, fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen.

Fem tips til dit innovationspartnerskab

Hovederfaringerne fra innovationspartnerskabet om dehydrering kan indtil videre koges ned til:

  • Virksomheden kan arbejde tæt sammen med den offentlige part, fagpersonale og borgere og på den måde skabe produkter og løsninger, som er brugbare
  • Undervurder aldrig den tid, I skal bruge på det – det kommer til at tage tid. Innovationspartnerskabet er måske ikke noget, I tjener mange penge på. Se det som en langsigtet investering samt en mulighed for at få ny viden og indsigt.
  • Der er stor værdi i at deltage i markedsdialogen ikke mindst på grund af synergi på tværs af virksomhederne, og der er en klar mulighed for at påvirke udbudsmaterialet.
  • Det kan virke bøvlet og kompliceret undervejs, men til sidst vil virksomheden stå med en løsning, der giver værdi og kan kommercialiseres. Samtidig får den offentlige part en innovativ løsning, der matcher behovene.
  • Virksomhederne skal ikke være nervøs for det formelle. I er i samme båd, for det er også en en kompliceret proces for ordregiver. Søg og opbyg tillid.

Innovationspartnerskabet og de høstede erfaringer blev præsenteret på konferencen Innovation i udbud – nye veje til salg og effektive partnerskaber, som var arrangeret af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Welfare Tech.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster