En ny seng til psykiatrien

Feltarbejde, interviews og åben innovation kan bane vejen for behovsafdækning og i sidste ende udviklingen af en sikker seng, hvor regioner og virksomheder inddrages på bedste OPI-maner.

24. august 2016 | Leveret af: Syddansk Sundhedsinnovation

Psykiatriske patienter bruger deres seng mere

I Region Syddanmark skal der i de kommende år bygges en række nye psykiatriske hospitaler. I den forbindelse er der et behov for udvikling af en ny seng, som opfylder de særlige krav, der stilles til en seng til psykiatrien. Krav som handler om søvnens betydning for psykiske lidelser, komfort, patient- og medarbejdersikkerhed og effektive arbejdsgange.

Projekt favner bredt og udfordringen er at skabe en sengeløsning, der optimerer soveoplevelsen for patienten, lever op til sikkerhedsmæssige og hygiejnemæssige krav og som samtidig giver et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

– De private virksomheder, der deltog i vores workshops, har indset, at der er rigtig mange forskellige behov i forhold til sengen. Det var lidt af en øjenåbner siger Liv Flindt Mathiesen, Projektleder

Interview og åben innovation

Interview og observationer ligger til grund for en række workshop for virksomheder, medarbejdere, pårørende, brugere og rådgivere, hvor der arbejdes med forskellige ideer. Projektet er helt nyt i Danmark, og de øvrige regioner deltager i arbejdet.

Den 20. november 2012 blev der afholdt en workshop, hvor virksomheder, medarbejdere og rådgivere var inviteret til ‘Open Innovation’. Formålet med dagen var at bringe viden fra de inviterede i spil og skabe innovative løsninger, der varetager brugerens og medarbejderens krav. Deltagerne fik altså muligheden for at udvikle koncepter til den nye seng, skabe netværk, vidensdele og mulighed for at indgå som udviklingspartner i projektet.

Den 23. januar 2013 blev der afholdt endnu en workshop i Sundhedsinnovatoriet, hvor de udvalgte koncepter blev præsenteret og kvalificeret af et ekspertbrugerpanel bestående af medarbejdere, forskere, videnspersoner, patienter og pårørende. De indbudte virksomheder har mulighed for at danne partnerskab omkring udviklingen af prototype og test af denne frem mod udbudsrunden i efteråret 2013.

Frem mod et funktionsudbud

Udbudsmateriale og et funktionsudbud skal ligge klar til efteråret 2013, således at de første senge er klar til indvigelsen af de nye afdelinger i Region Syddanmark i 2014.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster