Guide til udvikling af idéer

Når du benytter idéudviklingsværktøjet i et OPI-projekt, bliver det muligt at konkretisere idéen og opnå en bedre fælles forståelse.

22. februar 2016 | Leveret af: Syddansk Universitet (SDU)

Ofte vil der være flere idéer i spil. Idéudviklingsværktøjet er konkrete øvelser til at udvikle og arbejde med idéerne, og vil oftest have størst relevans i begyndelsen af OPI-processen. Her skal projektets fokus konkretiseres, og idéerne skal prioriteres og evalueres.

Redskabet til idéudvikling er inspireret af MIT – Massachusetts Institute of Technology – der har arbejdet med udviking af idéer. Redskabet er konkret afprøvet på INVIA Innovationspanelet i Region SyddanmarkVarde kommunes OPI team og endeligt afprøvet af deltagere i OPI-Lab projekt (DEFU-STEPP), Region Syddanmark.

Redskabet idéudvikling bidrager til et helhedsbillede af idéen og idéens potentiale. Redskabet viser således de næste skridt der skal tages for at effektuere idéen. Redskabet består af tre øvelser; Idéen, Interessenterne og Værdien.

  1. Først analyseres problemet bag idéen ved brug af en isbjergmodel. Derved guides OPI-deltagerne til at undersøge nye sider af idéen, så også de dybere udfordringer og spørgsmål ved idéen kommer frem.
  2. Herefter identificeres de centrale interessenter. Hvem skal involveres for at realisere idéen?
  3. Endelig konkretiseres de typer af værdi, som idéen medfører ud på de enkelte interessenter.  Hvad er fordelen? Og for hvem? Kan idéen være til ulempe?

Som en opsamling på de tre øvelser i værktøjet følger et screeningsskema, der gør det muligt at udarbejde en samlet vurdering af idéen.

3 trin til idéudvikling for både offentlige og private

Redskabet er udviklet af OPI forskertemaet på Syddansk Universitet, Campus Kolding. Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp, kan teamet bag værktøjet kontaktes her.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster