Screening af partnere

Offentlige organisationer og private virksomheder har ofte forskellige bevæggrunde for at deltage i OPI. Nogle gange kan disse endda være modsatrettede. Her er en guide til partnerscreening og forventningsafstemning.

22. februar 2016 | Leveret af: Syddansk Universitet (SDU)

En forventningsafstemning giver samarbejdspartnere en fælles ide om hvilket mål, der forfølges, hvordan man når det og hvornår det sker.

I reglen er enkle spørgsmål nok til at skabe en debat mellem parterne om deres forventninger. Når det fælles mål er fastsat, og midler og ressourcer til at nå dertil er diskuteret, kan parterne med fordel udarbejde et programkort for det fælles arbejde. Dermed holdes der nemlig fokus på det fælles mål.

Værktøjet til partnerscreening bygger på den antagelse, at kun gennem samarbejde kan det fulde potentiale i et OPI-projekt opnås. Screeningen har derfor til formål at afdække hvilke samarbejdspartnere der er vigtige for OPI-projektet, hvorfor de er vigtige og hvad de bidrager med. Vær opmærksom på at vigtige partnere både kan bidrage positivt til OPI-projektet og kan have en bremsende effekt på OPI-projektet. Specielt den sidste kategori er det nødvendigt at være særligt opmærksomme på. Partnerscreeningen bygger på teori om relationsledelse.

Det rigtige match er afgørende i partnerskaber – også i OPI.

Den følgende øvelse hjælper med at identificere og screene mulige partnere i OPI-projektet. Øvelsen kan bruges både i de indledende faser i et projekt og undervejs, hvis flere skal involveres. I skemaet der vises efterfølgende listes kendte/ukendte partnere såvel som nuværende/ønskede partnere,  som kan hjælpe til at realisere projektet. Desuden angives partnernes forventede/ønskede bidrag til projektet samt ideer til, hvordan partnerne kan kontaktes.

Bliv guidet gennem brugen af værktøjet her.

Redskabet er udviklet af OPI forskertemaet på Syddansk Universitet, Campus Kolding.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp, kan teamet bag værktøjet kontaktes her.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster