Robotter skal forflytte patienter

Blue Ocean Robotics har sammen med Universitetshospitalet i Køge udviklet en ny robotløsning, der kan flytte patienter skånsomt og ubesværet uden brug af fastmonterede loftlifte.

6. februar 2017

Når det nye universitetshospital i Køge står færdigt i 2020, vil fleksible robotter være en fast del af hospitalets inventar til forflytning af patienter. Mere end hver fjerde indlæggelse omfatter en ikke-selvhjulpen patient, som har behov for hjælp til forflytning, og det kræver både mange personressourcer og er samtidig forbundet med risiko for skader for både personale og patient. Med op mod 60.000 indlæggelser om året, er der mange ressourcer at hente for hospitalet ved at have en forflytningsrobot, som kan assistere personalet, når patienter skal forflyttes, og træde til, hvor og når der er behov for det, uafhængigt af fastmonterede loftslifte.

Det er baggrunden for udviklingen af den nye robot, Multi-Tower Robot, som er skabt i et offentlig-privat samarbejde mellem Universitetshospital Køge og robotspecialisten Blue Ocean Robotics.

– Jeg ser store muligheder i at bestykke senge- og behandlingsafsnit med forflytningsrobotter som denne. Det vil betyde bedre service til vores patienter og et sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere, siger Helle Gaub, projektdirektør, Projekt Universitetshospital Køge.

Den mobile, fleksible og modulære forflytningsrobot er særligt tiltænkt patientstuer og tilknyttede forflytningssituationer på hospitaler, men dens alsidighed og fleksibilitet gør den også velegnet til andre hospitalsmiljøer og brugsscenarier såsom toiletter, bad, ambulatorier og sengetransporter. Robotten kan let flyttes fra et rum til et andet og trækkes hen over en seng, når en patient skal forflyttes. Samtidig sikrer indbyggede sensorer, at robotten kan styre uden om eventuelle forhindringer, og det gør den også egnet til primærsektoren og patienters eget hjem.

Fordele for patienter og personale

Den nye forflytningsteknologi imødekommer adskillige udfordringer. Teknologien bidrager ikke alene til et bedre arbejdsmiljø for personalet, som sikres bedre arbejdsstillinger og færre tunge løft, den øger også sikkerheden for patienterne og understøtter en optimal ressourceanvendelse.

– På hospitalerne er der travlt med rigtig mange patientbehandlinger. Der udføres hver eneste dag et stort stykke arbejde, som kræver en høj grad af både fysisk og psykisk styrke. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi i tæt dialog og samarbejde med personalet udvikler teknologier, som bidrager til at hjælpe både personalet i deres daglige arbejdsopgaver og til at hjælpe patienterne med hurtigt at genvinde deres kræfter, siger Anja Hald, Senior Business Developer hos Blue Ocean Robotics.

Netop ønsket om bedre patientsikkerhed og patientoplevelse har været i højsæde i udviklingen af Multi-Tower Robotten. Modsat de nuværende loftlifte, som er fastmonteret i indbyggede skinner i loftet på patientstuerne, har robotten ingen begrænsninger i sin rækkevide. Den kan snildt hjælpe en patient ud på toilettet eller ud på gangen, hvis der er behov for det, og det bidrager ikke kun til en bedre patientoplevelse men også til et mere effektivt sundhedsvæsen, som i sidste ende kan nedbringe den gennemsnitlige liggetid pr. indlæggelse.

– Uden det tætte samarbejde, som kun kan lade sig gøre i et offentligt-privat Innovationssamarbejde – OPI – er det ikke muligt så hurtigt at udvikle en brugbar og anvendelig teknologi. Dertil kommer også en bedre udnyttelse af de ressourcer, der er tilgængelige i sundhedsvæsnet, siger Anja Hald.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster