Sengesensor mindsker fald på sygehuse

Sengevandring og sengefald er et problem, der eksisterer på tværs af hospitaler og ligger personalet meget på sinde. Et OPI-samarbejde har udviklet en velfærdsteknologisk løsning, der afkaster gevinster.

13. november 2017 | Leveret af: IntelligentCare

Der er ca. 800 utilsigtede hændelser på patientfald på offentlige hospitaler i Region Hovedstaden på et år. Det er et stigende problem, der dagligt ligger personalet på sinde. Mange steder har man målrettet arbejdet på at løse problemet, men uden at opsøge og teste de eksisterende teknologier.

For godt halvandet år siden var Korsør-virksomheden ANYgroup ikke at finde på hospitalerne, men takket være et samarbejde med Region Hovedstaden, VihTek og studerende fra Professionshøjskolen Absalon – tidligere University College Sjælland – er IntelligentCARE Sengesensor til hospitaler udviklet.

Sengesensoren er en problemløser, og efter endt testperiode er den implementeret på Rigshospitalet Glostrup og snart også på Holbæk Sygehus. Sengesensoren forhindrer fald fra seng ved helt lavpraktisk at være monteret på fodenden af patientens seng. Ved antræk til bevægelse væk fra sengen, vil personalet blive alarmeret via IntelligentCARE app til smartphones og kan dermed reagere langt hurtigere end tidligere.

Efter endt testperiode har VihTek udfærdiget en velfærdsteknologisk vurdering (VTV) af den optiske sengesensor. Rapporten estimerer at en implementering af IntelligentCARE på samtlige 6 afdelinger, vil give en årlig besparelse på 2,8 mio. kr. og allerede den 13. dag, løsningen er i brug, har den tjent sig selv ind i sparede FADL-vagter.

Det perfekte match

Sengesensoren er i udviklingsfasen testet på hhv. Roskilde Sygehus i samarbejde med 40 bioanalytikerstuderende fra Professionshøjskolen Absalon og på Rigshospitalet Glostrup under Region Hovedstaden. Det var vigtigt for ANYgroup, at sengesensoren matchede hospitalernes behov, og virksomheden havde fra start en filosofi om, at der ikke fandtes en one size løsning, som ramte alles behov. Derfor handlede testperioden om at finde den rette teknologi til den rette afdeling, hvor de studerende og selve testperioden har været af afgørende betydning for det færdige produkt.

– På et sygehus er der ikke tid til løbende at teste et produkt. Ved at samarbejde med studerende var der en helt anden dialog. De var nysgerrige for at teste sensoren på alle mulige og umulige måder for at finde dens berettigelse – de studerende har været af kæmpe betydning, fortæller Henrik Klode, CEO i ANYgroup og fortsætter:

– Vi har fået de bedste forudsætninger for at tilpasse løsningen til arbejdsgange og for ej at forglemme, er det netop personalet, som skal håndtere og drage nytte af løsningen i deres hverdag.

Sideløbende har Region Hovedstaden testet løsningen på forskellige afdelinger på Rigshospitalet Glostrup. Her fandt de ud af, at sengesensoren var det perfekte match på neurologisk afdeling, og de sparede bl.a. en fast FADL-vagt i tre uger.

Efter endt testperiode har VihTek udfærdiget en velfærdsteknologisk vurdering (VTV) af den optiske sengesensor, der differentierende sig fra de studerendes rapport, der var mere på funktionsniveau.

– Region Hovedstaden udarbejdede en komplet rapport efterfølgende, som vi kunne bruge som dokumentation. De studerendes rapport var også god, men den var mere på brugerniveau og ikke autoritær, hvor en rapport fra Regionen er en blåstempling, ja en kæmpe gave, og udarbejdet af professionelle folk – og specielt fordi, den var positiv, siger Henrik Klode.

IntelligentCARE holder øje med hele Danmark

ANYgroup befinder sig nu i ”efterfasen”, hvor IntelligentCARE er i drift, og der fokuseres på salg og marketing. Virksomheden er dog meget opmærksom på den værdi, udviklingssamarbejdet har givet dem, og salgsstrategien er uden tvivl at lave flere udviklingsprojekter på denne løsning.

Aalborg Sygehus står blandt andre allerede klar til at teste på tre afdelinger med henblik på drift og Aabenraa Sygehus er interesseret i en business casen. Sengesensoren kom i drift kort før sommerferien, og der ligger allerede et kæmpe potentiale og ulmer: ANYgroup har kun lige kradset blidt i overfladen.

I forhold til marketingstrategien har ANYgroup fået en kæmpe blåstempling ved samarbejdet med Rigshospitalet Glostrup og VihTek, og som Henrik Klode siger:

– Uden Glostrup, så var vi ikke kommet så langt. Dels, at de var med til at tage løsningen i drift som det første sygehus, de lavede YouTube videoer, fremlagde løsningen på interne konferencer vedr. neurologiske patienter – med det har de allerede lavet en stor del af vores marketingarbejde. Det er noget af det mest troværdige marketingmateriale, når brugerne selv fortæller om produktet.

En erfaring rigere

Lige så vigtig som testperioden er, lige så vigtig er efter-processen. Her skinner Region Hovedstaden igennem med testning på Rigshospitalet Glostrup, hvor de sammen med VihTek havde lavet klare handlingsplaner, der medtog det langsigtede perspektiv, implementering og økonomi.

– Der blev testet på 4-5 forskellige afdelinger for at finde, hvor sensoren havde sin berettigelse, de lavede business cases på hvert enkelt segment – de havde generelt et meget professionelt set up, der var minded på, de ikke ville sætte projektet i gang uden at have tænkt på efterfasen, siger Henrik Klode.

De studerende, Rigshospitalet Glostrup og VihTek har været en afgørende faktor for successen med IntelligentCARE. Det færdige produkt er langt fra, hvordan den første prototype var udfærdiget, ligesom sengebeslaget har skiftet markant karakter fra dets udgangspunkt. Der har været bump på vejen, men det er også dem, der er med til at gøre samarbejdet værdifuldt.

ANYgroup er fortsat opsat på udviklingssamarbejde, men én ting, som de har taget med sig videre, og gerne vil rådføre andre med er, at det er essentielt med en forventningsafstemning for både den korte- og langsigtede plan. Hvis der ved samarbejdsindgåelse ikke er tænkt i efterprocessen, kommer en succesfuld testperiode ikke til sin ret. ANYgroup har erfaret, at de afgørende succesfaktorer bl.a. er at have afstemt, hvorvidt partneren har ressourcerne til at udarbejde en rapport, at de har mulighed for at implementere produktet, og at beslutningstagerne er med. Lige så vigtigt er det at have en filosofi om at lykkedes og være villig til at prøve nye ting af.

– Det var første gang, vi skulle arbejde med studerende. Hvis vi ikke var villige til at prøve noget nyt, hvordan kunne vi så sikre, at vores produkt var løsningsorienteret og kunne håndteres af fremtidens arbejdskraft. Derfor er et samarbejde med det offentlige guld værd, slutter Henrik Klode.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster