Evalueringsmetoder – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Evaluering kan være en svær disciplin at mestre. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en praktisk vejledning til offentlige indkøbere om evalueringsmetoder inden for OPI. Det sikre at du kommer godt i mål med din evaluering.

5. september 2016

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet denne vejledning i hvordan offentlige ordregivere foretager evalueringer i forbindelse med vurderinger af tilbud på baggrund af udbud. Det er et krav jf. den nye udbudslov, at tilbudsgiverne skal have forudgående gennemsigtighed i, hvordan ordregivere vil foretage evalueringer.

Med udbudsloven er der nu et krav om, at ordregiveren allerede i udbudsmaterialet beskriver, hvordan tilbud fra leverandører bliver evalueret. Den praksis har der ikke tidligere været i Danmark. For de fleste ordregivere betyder det, at evaluering af tilbud skal foregå anderledes, end man er vant til. ”Evalueringsmetoder – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere”, gennemgår udbudsreglerne om evalueringsmetoder og beskriver en række forskellige evalueringsmetoder samt hvilke udfordringer og muligheder, der kan være forbundet ved at bruge dem.

Vejledningen er målrettet udbudspraktikere, der skal have et overblik over reglerne om evalueringsmetoder, og ønsker vejledning til at udarbejde evalueringer, der giver den ønskede afvejning mellem pris og kvalitet. Sidst i vejledningen er der medtaget en række praktiske eksempler på, hvordan evalueringer baseret på forskellige tildelingskriterier og forskellige evalueringsmodeller kan beskrives i udbudsmaterialet.

Som supplement til vejledningen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet en Metodeberegner, der gør det muligt at teste og sammenligne forskellige evalueringsmodeller.

Du kan læse mere om Metodeberegneren samt se videoer om brug på bedreudbud.dk.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster