Workshop 1:1

Brugerinddragelse er generelt en vigtig drivkraft til innovation, og i forhold til udvikling af velfærdsteknologi i et OPI-projekt er det helt essentielt. Men hvordan møder man brugerne, hvis det handler om et privat og intimt problem, eller hvis lokaliteten af andre årsager er svært tilgængelig?

2. december 2015

I Region Syddanmarks OPI-projekt ‘Det Intelligente Hospitalsbaderum’ valgte man at bygge en 1:1-model af et hospitalsbaderum og bruge modellen i en observationsworkshop. Observationsworkshoppen lå som noget af det første i projektforløbet.

Observationsworkshop – sådan oplever brugerne et hospitalsbaderum

I observationsworkshoppen observerede repræsentanter fra virksomhederne i OPI-projektet plejepersonale fra Svendborg Sygehus, mens de gennemspillede fire konkrete daglige plejeprocesser (workflows) i mockuppen:

  • Workflow 1: Handicappet 17-årig skal på toilet med hjælp fra en sundhedsfaglig.
  • Workflow 2: Handicappet barn skal bades, men er ikke i stand til at sidde.
  • Workflow 3: Patient med rollator skal hjælpes på toilet og vaske hænder.
  • Workflow 4: Selvhjulpen patient skal i bad, men bliver dårlig og falder om. De tilkalder hjælp.

Rollespillet levendegjorde de daglige problemstillinger, som patienter og pleje- og servicepersonalet på de danske sygehuse dagligt kæmper med.

Diskussioner og notater undervejs

Plejepersonalet satte fokus på de udfordringer, der opstår i de forskellige plejeprocesser. Både virksomhederne og plejepersonalet fra sygehusene noterede undervejs og diskuterede på tværs. Flere gange blev scenariet sat på pause for at komme til bunds i en særlig problemstilling.

Alle de observerende aktører blev bedt om at notere deres iagttagelser på tavler. Mange detaljer i både patienters og plejepersonales hverdag blev iagttaget, f.eks. ”skimmelsvamp”, ”affaldskurv i vejen ved toilet”, ”patienten skal vride sig på plads”, ”patienten kan ikke regulere vandmængde og temperatur”, ”urene hænder på alarm-snor”, ”vand på gulv” osv.

Noterne blev skrevet ind i et dokument, og efterfølgende viderebehandlet i arbejdsmøder med deltagelse af virksomhederne. Observationsworkshoppen bidrog til, at virksomhedernes repræsentanter fik en direkte indsigt og empati for både plejepersonalets og patienternes udfordringer i brugen af de eksisterende hospitalsbaderum.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster