Identificering af behov

Hvordan identificerer I behovene? Med screeninger undervejs i projektet sikrer I, at jeres projekt arbejder med de behov og idéer, som bedst kan udvikles, implementeres og skabe værdi.

23. februar 2016

Med OPI Screening kan I undersøge løsningernes potentiale og udvælge de bedste løsninger til det behov, de offentlige parter har identificeret. Værktøjet er vigtigt, når I skal beslutte, hvilken af jeres løsninger, som er den bedste, og om den udvalgte løsning er god nok til, at I vil fortsætte projektet.

Hvornår bruges OPI Screening?

Måske er du udviklingskonsulent i en kommune eller en region. Du vil gerne forbedre service gennem OPI, men har endnu ikke afgjort, hvilket af borgernes og din organisations mange behov, som vil være bedst at løse.

Måske er du allerede del af et OPI-projekt med en etableret projektgruppe. I skal løse et offentligt behov og er kommet med en masse forskellige idéer til, hvordan I kan gøre det. I skal nu prioritere imellem de forskellige idéer og sikre jer, at idéen, I vælger, er god både for den offentlige og den private part.

Måske er du del af et OPI-projekt, og I er ikke sikre på, om I har overblik over, hvad det implicerer at udvikle og realisere den løsning, I har valgt at arbejde med.

Et dialoglærred til screening af behov

Screeningen skal kontinuerligt tage højde for, at løsningen af et behov skal være til gavn for både private og offentlige parter i projektet. Dermed er screeningsværktøjet både et rating- og dialogværktøj, der støtter parterne i valget af den bedste løsning med det største potentiale i et OPI-projekt.

Lærredet hjælper jer, hvis I har identificeret forskellige offentlige behov, og I gerne vil prioritere mellem dem. For hvert behov udfyldes et dialoglærred, og behovene kan nu sammenlignes på tværs af lærreder. Lærredet kan også hjælpe jer, hvis I blot ønsker at afdække jeres behov grundigere end hidtil.

Vejledning

Til hvert lærred følger en vejledning i, hvordan I kan bruge lærredet, med eksempler på de spørgsmål, I kan stille, og med forslag til, hvilke metoder, I kan benytte for at få brugbare svar på jeres spørgsmål. Desuden medfølger en overordnet vejledning i brugen af værktøjet.

Hvis du er i tvivl, eller mangler inspiration til at vælge den rette løsning, så bliv skarp på, hvordan og hvorfor screeningsværktøjet kan være en stor hjælp, når der skal prioriteres mellem forskellige løsninger og den rigtige skal findes.

Bemærk: Du kan skrive direkte ind i pdf-filen.

 

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster