Kommune får nye løsninger efter samarbejde med lokal virksomhed

Målbare gevinster kan realiseres, når kommuner og private virksomheder går sammen om at skabe nye løsninger. Men det er vigtigt, at der etableres en personlig kontakt mellem virksomhed og kommune. Det er erfaringen fra bl.a. Hjørring Kommune, der i et succesfuldt OPI-samarbejde med en privat virksomhed har realiseret målbare gevinster.

2. december 2022

Når arbejdsgange på sundheds- og ældreområdet skal gentænkes, og når medarbejdernes ideer skal omdannes til praksis, kan OPI (offentlig privat innovation) være en fordel.

Det mener bl.a. Hjørring Kommune, som har haft stor værdi af private samarbejder. Igennem OPI-samarbejder lærer virksomhederne det kommunale system at kende, fortæller Helene Høyer Jensen, projektleder inden for Digitalisering og Velfærdsteknologi i Hjørring Kommune.

– Vi ved udmærket godt, at det kan være vanskeligt for virksomhederne at gennemskue, hvor de skal henvende sig, når de ønsker at samarbejde eller sælge løsninger til en kommune. Derfor er det værdifuldt at være med i et netværk, hvor vi får adgang til mulige samarbejdspartnere – og hvor de kan finde os, siger Helene Høyer Jensen.

Bliv matchet med den rette partner i Danish Life Science Cluster

Hos Danish Life Science Cluster kan du få sparring på ideer og finansiering til OPI-projekter. Du kan blive matchet med relevante virksomheder, forskere, klinikere og plejepersonale med specifikke kompetencer – og det er bl.a. kontakten til de rette virksomheder og midler til projekter, der har skabt værdi hos Hjørring Kommune.

Se medlemsfordele i Danish Life Science Cluster

Personlig kontakt giver godt samarbejde

Anders Læsø Madsen, direktør i HUGIN EXPERT, er enig med Helene Høyer Jensen i, at det kan være en vanskelig opgave for en lille virksomhed at finde den rigtige indgang til det offentlige, eksempelvis en kommune.

– Derfor har vi sparet meget tid og energi ved at blive matchet direkte til den rette person i Hjørring Kommune. Det har været meget værdifuldt at have direkte kontakt til de relevante medarbejdere i kommunen, så vi tidligt i forløbet har kunnet forventningsafstemme og tilrette vores løsninger til deres helt konkrete behov, fortæller Anders Læsø Madsen.

Læs også: Fælles udvikling giver bedre løsninger til kommunerne

 Matematik hjælper med at identificere borgere i risiko for indlæggelse

I samarbejde med Hjørring Kommune har HUGIN EXPERT udviklet en løsning, der hjælper personalet til at identificere borgere, som er i risiko for at opleve et fald i deres helbredsmæssige tilstand, og som i værste fald skal indlægges. Løsningen kan være med til at sikre den rette hjælp til den rette tid til gavn for borgeren, kommunen og samfundet.

– Ideen til løsningen er opstået igennem et godt samarbejde og en god relation til medarbejderne i Hjørring Kommune. Gennem de tidligere faser af vores OPI-samarbejde har vi haft tæt dialog, som har hjulpet os til at se og forstå, hvor personalet har udfordringer, som vi kan hjælpe med at løse. Vi har ikke skullet starte forfra med at banke på mange forskellige døre for at finde en ny kontaktperson, forklarer Anders Læsø Madsen.

Relationen mellem HUGIN EXPERT og Hjørring kommune har været afgørende for at identificere denne mulighed for i fællesskab at skabe et nyt produkt. De to parter har også samarbejdet om udvikling af andre løsninger i Hjørring Kommune, bl.a. en løsning til at identificere risiko for afvigelse mellem bevilligede og leverede ydelser under Servicelovens §83 og §83a.

Digitalisering afløser tidskrævende arbejde

Det nye produkt, som hedder FiNDR søger efter specifikke ord i SOSU-medarbejdernes fritekst i dokumentationen fra deres besøg hos borgerne. Løsningen søger efter ord i store mængder af ustrukturerede data for at finde tidlige tegn på risiko for forværring og i sidste ende indlæggelse.

– Det ville være et besværligt og tidskrævende arbejde at finde disse indikationer manuelt, og det vil ikke kunne udføres i praksis, og derfor er det svært at få et overblik over udviklingen i borgers helhedsmæssige tilstand. Med den nye løsning får sygeplejerskerne et redskab til at igangsætte rette hjælp til rette tid. Dermed er håbet, at vi fremover kan spotte en forværring tidligere, forklarer Helene Høyer Jensen.

Læs også: Kommuner og regioner skal spille en større rolle i innovationen af sundhedssektoren

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster