Fælles udvikling giver bedre løsninger til kommunerne

Startup Stock Photos

Det giver ekstra værdi til kommunerne, når de kommunale medarbejderne samarbejder med virksomhederne om at skabe løsninger til behandling og pleje. Danish Life science Cluster viderefører en række projekter og netværk, hvor samspil og innovation mellem kommuner og erhvervsliv er i fokus.

De danske kommuner bliver vigtige parter i Danish Life science Cluster.

Den nationale sundhedsklynge fortsætter en række innovationsprojekter, der er startet af regionale klynger, og hvor kommunerne spiller centrale roller. I projekterne samarbejder kommunerne med virksomheder og videninstitutioner om at udvikle nye løsninger til sundhedssektoren.

Borgere med demens får klarlagt deres døgnrytmer

Kerteminde Kommune er én af de kommuner, som netop nu er i gang med at teste og tilpasse et produkt i samarbejde med leverandøren. Faglig koordinator på demensområdet, Rikke Solberg er tovholder for samarbejdet med virksomheden BRANE A/S, som udvikler en sensorløsning til borgere med demens.

Samarbejdet med leverandøren er vigtigt, fordi de kan vise os hvilke muligheder, der findes inden for teknologien. Når vi kobler dette sammen med de behov, vi har i kommunen, skaber vi sammen den bedste og mest brugbare løsning – til gavn for både medarbejdere og borgere, fortæller Rikke Solberg.

I projektet VISE – Velfærdsinnovation for Sund Erhvervsfremme har Kerteminde Kommune testet et sensorplaster, der monitorerer døgnrytmen.

Kommune tester VR som læringsredskab

Også Odder Kommune har god erfaring med at udvikle sundhedsløsninger sammen med leverandører. Virksomheden Åte VR udvikler lige nu en VR-løsning sammen med medarbejdere i Odder Kommune. Projektets mål er at skabe læringsredskaber inden for VR til sundhedspersonalet.

– Det er naturligvis spændende at være med til at udvikle et nyt produkt. Men vi som sundhedspersonale er også en vigtig partner for virksomheden, fordi vores personale giver værdifuld feedback og forslag til tilpasninger, forklarer Rita Ernstsen, velfærdsteknologisk koordinator i Odder Kommune.

Kommunen har været med til at udvikle læringsmetoder med VR/AR-teknologier som en del af Circular Co-Creation-projektet Virtual og Augmented Reality som læringsredskab.

Kommuner får gavn af andres kompetencer

For KL er det vigtigt, at de danske kommuner får en central rolle i Danish Life Science Cluster. Stefan Birkebjerg Andersen, stadsdirektør i Odense Kommune, er KLs repræsentant i bestyrelsen for Danmarks nye sundhedsklynge.

– Danmark i dag har stadig flere ældre, stadig flere med kroniske sygdomme, og hospitalerne udskriver syge langt hurtigere end tidligere. Det giver kommunerne en stadig større opgave med pleje og behandling. Igennem Danish Life Science Cluster kan kommunerne få gavn af erfaringer og kompetencer fra hospitalsverdenen, forskningen og virksomhedernes kommercielle indsigter, og ad den vej finde brugbare løsninger på den udfordring. Især derfor er Danish Life Science Cluster relevant for kommunerne, mener Stefan Birkebjerg Andersen.

Ansvar for at dele erfaringer med andre kommuner

Både Odder og Kerteminde kommuner ser flere fordele i at deltage i innovationsprojekter sammen med private virksomheder. Eksempelvis styrker samarbejderne erfaringsudvekslingen mellem kommunerne, mener Rikke Solberg:

– Via virksomheden hører vi, hvad der fungerer andre steder, og vi er selv med til at videregive viden om vores arbejdsgange, som forhåbentlig kan hjælpe andre kommuner, siger Rikke Solberg.

Rita Ernstsen peger på, at kommunerne også har et ansvar for at hjælpe virksomhederne med at tilpasse deres produkter og løsninger til det offentliges behov.

– Vi bliver ofte kontaktet af sælgere med et færdigt produkt, som ikke helt passer ind hos os. Det giver meget mere værdi, når vi selv kan være med i udviklingen. Det er i alles interesse, at vi får udviklet løsninger, som støtter og aflaster sundhedspersonalet, og som i sidste ende sikrer borgere og patienter den bedste pleje og behandling, siger Rita Ernstsen.

Relevante projekter og netværk for kommuner, som fortætter i Danish Life Science Cluster:

  • Circular Co-Creation programmet. Med midler fra Region Midt og EU’s Strukturfond arbejdes der i innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner for at udvikle og teste nye koncepter, løsninger eller prototyper til et nyt produkt til kommuner og hospitaler.
  • VIND – VelfærdsInnovation med Nyttige Data. Her samarbejder en række kommuner med virksomheder om at skabe datadrevet forretningsudvikling inden for sundhed og velfærd.
  • VISE – VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme. En innovationspartnerskaber med afsæt i tre tematiske spor: Nye servicemodeller for velfærdsteknologi, Digitale økosystemer og Konkurrencefordele via dataanalyse.
  • Syddansk OPI-pulje – 12 forskellige innovationssamarbejder mellem virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner, der samarbejder om at test og tilpasning af nye løsninger.
  • SundVÆKST-netværket. Her udveksler kommunerne viden og konkrete og praktiske erfaringer om de velfærdsteknologiske løsninger og services, der benyttes i de enkelte kommuner. Deltagerne er medarbejdere fra kommunerne, der har praktiske viden og erfaring med velfærdsteknologiske produkter, implementering og evaluering.
  • WIPP-360 – netværk for kommuner og virksomheder med fokus på fokus på at forbedre ældre borgeres HLY (healthy life years).
  • Netværk om implementering af videokonsultationer og skærmbesøg – netværk for fagpersoner i offentlige organisationer, private virksomheder og videninstitutioner, der arbejder med skærmløsninger på social- og sundhedsområdet.
  • Netværk om digitale løsninger på psykiatriområdet – beskæftiger sig med de nyeste tendenser inden for digitale teknologier til psykiatrien.