Er du parat til OPI?

OPI-parathedsværktøjet er udviklet til at hjælpe den offentlige part med at sætte fokus på områder, hvor man skal være særlig opmærksom, når man laver udviklingssamarbejder med private virksomheder.

8. december 2015

Parathedsværktøjet er et dialogværktøj, der retter sig mod den offentlige part i et OPI samarbejde. Værktøjet er særdeles velegnet til at sætte fokus på de områder man skal være opmærksom på i forbindelse med igangsættelse af et udviklingssamarbejde med private virksomheder.

Værktøjet kan bruges undervejs i den interne afklaringsproces når projektlederen eller projektteamet skal identificere opmærksomhedspunkter. Det kan også bruges af ledelsen til at få overblik over organisationens generelle parathed til OPI.

Værktøjet er udformet som et spørgeskema bestående af en række tematiske spørgsmål eksempelvis potentiale i samarbejdet, opbakning og indsigt etc. Det er vigtigt at pointere at der ikke kan svares rigtigt eller forkert da værktøjet skal ligge op til dialog.

Download værktøjet: Er du OPI-parat?

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster