OPI-aftalen

Skal du indgå i et OPI-projekt? Er du usikker på, hvordan I sørger for at overholde reglerne og at alle parter er sikret bedst muligt? Anvend skabelonerne og kom godt i gang med samarbejdet – søg evt. yderligere juridisk bistand ved behov.

1. september 2019

En OPI-aftale er en juridisk bindende aftale (kontrakt) mellem offentlige og private aktører. I aftalen reguleres parternes samarbejde og konkrete opgaver i løbet af OPI-projektet.

OPI-aftalen formaliserer samarbejdet for bedst muligt at sikre:

  • den private parts regulering af rettigheder, herunder offentliggørelse samt rammerne for at undgå inhabilitet i forbindelse med den offentlige parts senere udbud
  • den offentlige parts ageren inden for samarbejder om forskning og udvikling, herunder hjemmelsgrundlag, rammerne for statsstøtte og offentliggørelse

OPI-aftalen er også med til at tydeliggøre hver parts bidrag til projektsamarbejdet i form af kompetencer, viden og rettigheder. Desuden sikrer OPI-aftalen håndtering og fordeling af rettigheder mellem parterne.

Ny opdateret OPI-aftale september 2019

Følgende er ændret i forhold til den tidligere OPI-aftale:

  • Præcisering af parternes forståelse af ”fuld åbenhed” eller ”delvis åbenhed” om projektresultaterne, herunder håndtering af statsstøtte og offentliggørelse af forgrundsviden
  • Håndtering af forsknings- og videninstitutioners deltagelse
  • Databehandleraftale
  • Exit-klausul i forhold til klagesager
  • Bilagsmateriale med hjælpetekster og links
  • En engelsk oversættelse (er på vej)

Hvem er målgruppen?

Både offentlig og private parter der vil indgå i et OPI-samarbejde kan bruge skabelonerne. Desuden vil videninstitutioner med fordel kunne læse og bruge aftalen, hvis de indgår i et OPI-samarbejde med en privat eller offentlig part.

Hvad koster værktøjet?

Værktøjet er gratis og kan downloades til fri afbenyttelse.

HENT ‘OPI-AFTALEN’ (DK)

HENT ‘BILAG TIL OPI-AFTALE’

HENT ‘PPI AGREEMENT’ (ENG)

HENT ‘APPENDIX-TO-PPI-AGREEMENT’ (ENG)

 

Se også: 7 gode tips til, hvordan du laver en god OPI kontrakt (video)

Foto: Pixabay

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster