Hjælp til Persondatafordningen (GDPR)

Indgår du som enten offentlig eller privat part i et OPI-samarbejde, hvor der er personoplysninger, er det vigtigt at overhold en række regler, så du ikke får bøder. Samtidig sikrer du dig, at du beskytter den enkelte brugers ret til et privatliv. Du får her en hurtig introduktion og direkte adgang til databehandleraftale samt dokumentation af behandlingsaktiviteter.

27. juli 2018

Indgår du i et OPI-samarbejde, hvor der indgår personoplysninger? Den europæiske persondataforordning trådte i kraft med virkning fra den 25. maj 2018, og det har betydet et øget dokumentationskrav i forhold til personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger om en fysisk person, der på baggrund af data kan identificeres.

Skal du i OPI-projektet opbevare eller behandle personoplysninger? Hvis svaret er JA – er det nødvendigt at afklare, hvem af parterne i OPI-samarbejdet, der er henholdsvis dataansvarlig og databehandler. Der er endvidere behov for, at der indgås en databehandleraftale mellem virksomheden og den offentlige part.

Se også Datatilsynets vejledning, som kan give dig et indblik i, hvornår du er dataansvarlig og hvornår du er databehandler.

Hent vejledningen her.

Datatilsynet har udarbejdet en skabelon til en databehandleraftale. Skabelonen skal ses som en hjælp, men er ikke et krav. Men vælger du at bruge netop denne skabelon, så er du samtidigt sikker på, at skabelonen lever op til databeskyttelsesforordningens minimumskrav. Vær også opmærksom på, at det altid er en god idé at få juridisk hjælp til netop din databehandleraftale.

Find skabelonen i oversigten over vejledninger her.

Er du dataansvarlig i OPI-projektet?

Som dataansvarlig er der dig, der bestemmer, hvilket formål og med hvilke hjælpemider, der må bruges til behandling af personoplysninger.  Du skal lave en kortlægning af jeres behandlingsaktiviteter og dokumentere disse, så du kan påvise, at du overholder lovgivningen.

Se også Datatilsynet og Justitsministeriets vejledning til fortegnelse, der angiver minimumskrav til indhold i fortegnelsen over behandlingsaktiviteter for den Dataansvarlige.

Du kan læse mere udførligt om reglerne på Datatilsynets vejledninger om Persondataforordning.

Er du en lille virksomhed kan du også finde mange informationer om GDPR på gdpr.dk.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster