Dokumenteret effekt af din løsning er genvejen til dit næste salg

VihTek – Videncenter for Velfærdsteknologi – har udarbejdet en VTV på løsningen VitaMind, som understøtter kognitiv træning i forhold til rehabilitering af mennesker med funktionsnedsættelse. Men hvad er en VTV og hvad kan en virksomhed bruge den til? Få svaret her.

24. juni 2019

Apopleksi er den hyppigste årsag til funktionsnedsættelser blandt den voksne population på verdensplan. I Danmark er det ca. 50.000 personer, som har funktionsnedsættelse pga. apopleksi.

Rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade er kompleks, da patienter ofte oplever forskellige former for funktionsnedsættelser (bevægelse, sproglig orientering, adfærd m.m.).

Forskning viser, at genoptræning af kognitive problemstillinger har god effekt på hjernens funktioner, så patienterne opnår de største forudsætninger for at vende tilbage til et meningsfyldt liv.

Test af interaktiv storskærm

I projektet Selvtræning med teknologi’ har VihTek – Videncenter for velfærdsteknologi – samarbejdet med virksomheder, der udvikler teknologier med henblik på patienters selvtræning. Herunder Applikator med løsningen VitaMind: en 65’’ interaktiv storskærm og en app med spil, quizzer og forskellige videoer.

VihTek – Videncenter for velfærdsteknologi har testet løsningen og udarbejdet en VTV – (VelfærdsTeknologiVurdering). Formålet med VTV’en var at undersøge, om skærmen kunne øge patienternes almene aktivitet og om den kunne understøtte selvtræning.

Anne Marie Berg, specialkonsulent hos VihTek – Videncenter for velfærdsteknologi, fortæller om, hvordan de vælger løsninger til test:

– Vi valgte Applikator efter en teknologigennemgang af mulige løsninger, som vi viste personale og ledelse på de forskellige afdelinger. Det var afdelingerne, der valgte de løsninger, de ville teste.Virksomheder, som vi samarbejder med, udlåner deres teknologi til afdelingerne i prøvehandlingsperioden, forklarer Anne Marie Berg.

Værdien af (OPI-)samarbejde om VTV mellem Applikator og VihTek

Hvad har samarbejdet betydet for Applikator og hvilken værdi har det skabt? Rasmus Kallesøe, projektleder i Applikator fortæller:

– De beskrevne effekter i VTV’en har en stor værdi for os. I VTV’en, som er udført af en offentlig, uvildig part, får vi værdifuld viden om, hvordan VitaMind fungerer i et konkret setup. Afdelingen var glade for løsningen og synes den fungerede godt – specielt til at skabe underholdning og social interaktion mellem patienterne.

Og efter VTV’en er færdig – hvad skal der så ske?

– Vi håber i første omgang at få skabt noget opmærksomhed omkring VTV’en. Vores eksisterende kunder får i hvert fald indblik i den, i forventningen om at den helt sikkert kan inspirere dem i deres arbejde med VitaMind og deres borgere. VTV’en har samtidig givet os mulighed for at se på fremtidig tilpasning og udvikling af produktet, som vi helt sikkert vil udnytte, siger Rasmus Kallesøe.

Du kan læse mere om VTV’en her

Hvad kan virksomheder bruge en VTV til?

En velfærdsteknologivurdering (VTV) er udviklet til evaluering af velfærdsteknologiske løsninger og anvendes i mange kommuner. VTV’en giver virksomheden, den offentlige part et grundlag for en systematisk og sammenlignelig metode til evaluering af velfærdsteknologi.

Med en VTV får f.eks. virksomheden en 360 graders vurdering af teknologien på fire forhold:

  1. Virker teknologien – hvor virker den ikke? Set i relation til brugerens behov og udfordringer
  2. Hvordan virker teknologien? Set i forhold til organisationen: personale, ledelse, kompetencer, efteruddannelse m.m.)
  3. Hvad er udbyttet? Effekt set i forhold til målgruppen og målgruppens størrelse
  4. Hvad koster teknologien? Set i forhold til investering, implementering, drift og andre udgifter – som fx uddannelse/oplæring)

– En VTV har den fordel, at den kan give dig et dokumenteret grundlag for din løsning i forhold til f.eks. videresalg til andre kunder. Du kan også kalde det en: struktureret videnopsamling eller -evaluering, siger Dorte Malig Rasmussen, seniorkonsulent hos Welfare Tech og projektleder på OPIguide.

Foto: Lukas/Pexels

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster