Vælg jeres stjerne – og det i skal fjerne

Næstved Kommune, Pallas Informatik og MBH International igangsatte sammen et OPI-projekt for at arbejde med, hvordan man kan afhjælpe udfordringer med, at demensramte har vandladning andre steder end toilettet. Efterhånden som projektgruppen kom længere og længere ind i udfordringen om vandladning, fik deltagerne hele tiden nye idéer til, hvordan udfordringen kunne løses, og projektgruppen stod over for at skulle vælge, hvilken løsning, man ville udvikle og teste.

21. december 2015

Videndelingen

For at kunne vælge kvalificeret havde de offentlige medarbejdere først delt så meget viden med de private medarbejdere, som de kunne komme i tanke om; herunder etiske forhold, som det ofte er svært for de private medarbejdere at kende til. Derefter lavede de private parter konceptudvikling på de tre mest populære idéer, som de efterfølgende fremlagde på en workshop.

Ratingen

Efter en generel diskussion af løsningerne, blev workshopdeltagerne bedt om at rate løsningerne ud fra en række parametre, inspireret af Teknologisk Instituts Velfærdsteknologivurdering:

  • Arbejdsprocesser og organisatoriske forhold
  • Arbejdsmiljø
  • Omkostninger v. anlæg og drift
  • Arbejdskraftoptimering
  • Livskvalitet for borgeren
  • Samspil med brugeren

Ratingen startede en diskussion om styrker og svagheder ved de forskellige idéer. I diskussionen endte vi med at kunne fjerne de løsninger, som afhjælper fysiske skader efter uhensigtsmæssig vandladning, men som ikke hjælper den demensramte til at forebygge vandladningen.

Det oplyste valg

Samtidig gjorde ratingen os opmærksomme på, at vi – ved at vælge den løsning, som virkede forebyggende – udviklede på den løsning, som både var sværest at udvikle og sværest at implementere. Det valg accepterede vi, idet vi ikke så alternativet som et holdbart produkt, hverken for den offentlige kunde som skulle bruge det, eller den private producent som skulle sælge det.

Læringen

Vores læring af processen er, at man finder de rigtige løsninger ved at have en række forskelligartede idéer, som man udvikler og konkretiserer. Ved at arbejde grundigt med at vidensdele og tvinge projektgruppen til at prioritere mellem løsningerne, kunne vi træffe et kvalificeret valg. Sådan undgår man at få en enkelt idé, som man arbejder videre med selvom den måske slet ikke var den bedste. Herudover er vi blevet meget bevidste om, hvor afgørende det er, at både den offentlige og den private part i projektet er enige i den løsning, der bliver valgt.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster