Gevinstrealiseringsspil

Tag dine samarbejdspartnere med på gevinstrejse og invitér efterfølgende til gevinstrealiseringsspil. Få hjælp til at gennemskue effekterne af dine projekter og nå hele vejen fra idé til implementering. Høst de tilsigtede gevinster med succes.

4. februar 2021 | Leveret af: Københavns Kommune

Hop på gevinstbussen sammen med dine samarbejdspartnere og tag på gevinstrejse. Stoppesteder undervejs byder på konkrete værktøjer, der hjælper jer til at beskrive de handlinger, der skal til for, at I kan realisere projektets gevinster. Rejsen anskueliggør, hvilken rejse I skal ud på, for at realisere projektets gevinster.

Opgaveark med gevinstejer og gevinstaktør

Gevinstrejsens fjerde stoppested rummer to opgaveark. Her identificeres to nye roller, gevinstejeren og gevinstaktøren, der i samspil med projektejeren og projektlederen skal udvikle gevinstrelationer. Der etableres hermed en struktur for samarbejdet, som skal bringe udvikling og drift sammen og sikre ejerskab og motivation.

Opgavebog til gevinstrundkørslen

På gevinstrejsen kører I igennem gevinstrundkørslen. Her skal I være konkrete og sammen fastlægge de økonomiske gevinster (besparelser, varige omkostninger og implementeringsomkostninger) fordelt på aktuelle år. I bliver også bedt om at fastlægge kvaliteten (faglige, organisatoriske og oplevede) og medarbejdertilfredsheden. Til slut skal I overveje udfordringer og risici samt implementeringen af idéen.

Spil med manual, spilleplade, rollekort, opgavebog og noteark

Invitér medarbejdere fra udviklingsafdelingen og driften, hvor forandringen skal ske, til et gevinstrealiseringsspil og kvalificér jeres idé. Sammen spiller man om en idé, og bliver klog på, om idéen holder, hvor der mangler viden, og hvem der skal inddrages for at indhente manglende viden.

Hvem er målgruppen?

Værktøjet henvender sig til private og offentlige, der skal implementere en løsning i det offentlige.

Hvem har udarbejdet spillet?

Innovationshuset i Københavns Kommune har udviklet spillet sammen med kommunens økonomiforvaltning, teknik- og miljøforvaltning, kultur- og fritidsforvaltning, socialforvaltning og børne- og ungdomsforvaltning.

Hvad koster det at bruge værktøjet?

Værktøjet er gratis at bruge.

Download værktøjet


Download dokumenter relateret til værktøjet

Gevinstspillet – Noteark (pdf)
Gevinstspillet – Opgavebog (pdf)
Gevinstspillet – Rollekort A4 (pdf)
Gevinstspillet – Spillepladen (pdf)
Gevinstspillet – Spilmanual (pdf)

Foto: Unsplash

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster