VTV – VelfærdsTeknologiVurdering

Hvor og hvordan virker den velfærdsteknologiske løsning – og hvor virker den ikke? Hvad er effekten i forhold til målgruppen og hvad koster den – samlet set? Få evalueret effekten af teknologi med en VTV – VelfærdsTeknologiVurdering.

24. juni 2019 | Leveret af: Teknologisk Institut

VelfærdsTeknologiVurdering (VTV) er et evalueringsværktøj, der kan give kommuner en helhedsvurdering af potentialet ved en given velfærdsteknologi. Samtidigt kan virksomheder bruge evalueringen, som dokumentation af effekter for deres produkt.

VTV’en er et evalueringsværktøj udviklet af Teknologisk Institut, der hjælper med at skabe en helhedsvurdering af en velfærdsteknologi. Vurderingen bygger på allerede anerkendte metoder og procedurer. Vurderingen giver gennem analyser af undersøgelser, test og afprøvninger af velfærdsteknologier en viden om, hvilken betydning og virkning velfærdsteknologien har.

En VTV består af 4 overordnede og 8 underordnede vurderingsparametre:

Borger

  • Anvendelighed
  • Værdi

Organisation

  • Personale
  • Ledelse

Teknologi

  • Funktionalitet
  • Brugervenlighed

Økonomi

  • Investering
  • Drift

Hvem er målgruppen?

Værktøjet henvender sig til både kommuner og virksomheder.

Hvad koster værktøjet?

Københavns Kommune har operationaliseret VTV’en og har udviklet nogle dokumenter, der kan understøtte arbejdet med at lave en VTV. Disse dokumenter er gratis og kan anskaffes ved at skrive en e-mail til Enheden for Velfærdsteknologi. Kontaktoplysningerne findes her.

Hvem skal du kontakte for mere information?

Få mere information om, hvordan Københavns Kommune anvender VTV i deres arbejde med at vurdere og implementere nye teknologier i kommunen. Du kan også læse mere på Enheden for Velfærdsteknologis hjemmeside her.

 Foto: Pexels.com

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster