OPI PIXI-toget

Hvordan gør jeg helt konkret, når jeg vil planlægge og gennemføre et OPI? OPI PIXI-toget er en step-by-step guide, der hjælper parterne i OPI-samarbejdet.

3. juni 2019 | Leveret af: Københavns Kommune

Der er mange forskellige måder at gennemføre et offentlig-privat innovationssamarbejde på. Nogle projekter er meget omfattende og kræver en del planlægning. For de offentlige parter handler det f.eks. om stillingtagen til udbudsregler, indkøbsformer, dokumentation mv. Andre projekter kan gennemføres hurtigt og agilt med relativt simple processer.

OPI PIXI-toget er delt op med fire togture svarende til de fire forskellige typer af OPI: Mini, Eksplorativ, Indkøb og Strategisk. Det kommercielle potentiale, risikoniveauet og innovationshøjden er forskelligt i de fire typer.

Guiden giver dig forslag til, hvilken togtur du skal vælge, så det passer til både dit og dine partneres ambitions- og risikoniveau. I OPI PIXI-toget får du undervejs korte tips og tricks samt typiske aktiviteter og opmærksomhedspunkter: fra den første idé til indgåelse af et offentlig-privat udviklingssamarbejde, afprøvning samt klargøring.

Hvem er målgruppen?

Guiden er specielt relevant for offentlige aktører. Men andre der ønsker at indgå i OPI-samarbejder eller er i gang med OPI kan også finde inspiration.

Hvad koster værktøjet?

Du kan hente guiden gratis elektronisk her. Det er også muligt at købe en fysisk udgave i mini-bogformat.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster