OPI-projekt sparer tid – og redder bundlinjen

Et offentlig-privat innovationssamarbejde handler om at udvikle nye innovative løsninger i samspil med det offentlige. Det tætte samarbejde sikrer øget kvalificering, og højner kvaliteten i løsningen, så den bliver mere målrettet behovene.

8. april 2018

I Fredericia Kommune og Holstebro Kommune havde man for år tilbage et ønske om, at personalet fik et teknologisk værktøj, der kunne skabe et bedre overblik og mulighed for at administrere og dokumentere opgaver på stedet. Det blev opfyldt gennem et offentlig-privat innovationssamarbejde med virksomheden Sekoia. I dag oplever personalet via Sekoias administrations-app en mere smidig hverdag, med mulighed for at være til stede hos borgeren uden af skulle afbryde den vigtige kontakt. Til stor gavn for borgerne – og for Sekoia, hvor samarbejdet med kommunerne har haft enorm betydning.

”Havde vi ikke startet det offentlig-private innovationssamarbejde med Fredericia Kommune, tror jeg ikke, at vi havde været en virksomhed i dag. Det at kunne udvikle produkter sammen med eksempelvis en plejecenterleder og resten af teamet gør, at man kan udvikle ikke bare sit produkt, men også sin virksomhed. OPI-samarbejdet sikrer, at løsningerne hele tiden tilpasses til det eksisterende behov – og stemmer overens med den kultur, de skal benyttes i,” siger Morten Mathiesen, kommunikations- og marketingschef i Sekoia.

Via OPI-samarbejdet har Sekoia fået adgang til observationer, interviews og workshops med brugerne og personalet på plejehjemmene. Herved er tidligere pilotprodukter af Sekoia-løsningen blevet evalueret og derefter tilpasset. Den form for direkte adgang er de færreste virksomheder forundt, hvorfor OPI-samarbejdet er mundet ud i en løsning, som i højere grad end lignende produkter tager bedre hånd om de helt konkrete problemstillinger.

”I dag bruges Sekoia af flere kommuner rundt om i landet. Ud over at være et værktøj til effektivisering er Sekoia også en dataindsamler, der i alt registrerer over 1,5 millioner plejeopgaver om måneden. Det giver kommunerne mulighed for at analysere de data, som dagligt skabes i deres drift. Det kan eksempelvis handle om, hvor mange opgaver, som byttes eller aflyses, og hvor mange der omhandler medicinforbrug eller andre forhold, som kan skabe mulighed for at optimere nogle arbejdsgange,” siger Morten Mathiesen, som opfordrer andre iværksættere og innovative virksomheder til at overveje at indgå i OPI-samarbejder.

”Man skal naturligvis være klar over, at det er en investering, som man i starten ikke får noget ud af finansielt. Men man får så meget andet ud af det. Du får adgang til unik feedback på dit produkt, og du kan udvikle din virksomheds kommercielle platform ud fra direkte behov i markedet.”

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster