Design Sprint – fra idé til færdigt koncept på kort tid

Design Sprint er en hurtig metode til at udvikle, validere og teste dit teams ideer på en systematisk måde, hvor I løbende får feedback. Metoden er oplagt at bruge i OPI-projekter.

2. august 2020

Du behøver ikke være 100-metermester…

Denne metode kaldes sprint, fordi en lille gruppe (4-7 personer) lynhurtigt skal løse et givent problem ved at udvikle og validere en idé. Et Design Sprint-forløb strækker sig typisk over fire-fem dage. Der skal være en facilitator, en beslutningstager og personer med de rette kompetencer til at løse problemet. Tilgangen bygger på velkendte greb fra designdrevet udvikling.

Ved brug af visuelle redskaber og prototyper tester I om idéen virker, mens I udvikler den. Når I har været hele designsprintet igennem, står I med en prototype, som allerede er valideret af kunden/brugeren.

Formålet med at bruge Design Sprint er at få brugernes behov tænkt ind i jeres produkt. I opnår også større sandsynlighed for, at produktet matcher markedsbehov, og I derved kan sælge det efterfølgende.

Hvad er værdien af Design Sprint?

Fordelen ved at bruge Design Sprint er, at I hurtigt når frem til om jeres idé har et potentiale og en værdi for jeres kunder (kommuner/sygehuse og borgere/patienter). Med Design Sprint sparer I derved mange ressourcer og tid i udviklingsprocessen.

Konkrete værdier ved at bruge Design Sprint:

 • Fra problemstilling til forretningspotentiale på 4/5 dage
 • Testede og brugervaliderede prototyper, der er værdiskabende
 • Minimere risiko og sikre større træfsikkerhed i markedet
 • Ideer forandres fra skitser og mødereferater til virkelige koncepter
 • Involvering af medarbejdere i alle faser på tværs af organisationen
 • Handlingsplan for realisering af den nye digitale løsning

Design Sprint består af 5 faser:

Fase 1 – Udfold problemet

Definer udfordringen og stil spørgsmål, som danner baggrund for idéudviklingen. Udvælg endeligt koncept.

Fase 2 – Udforsk løsninger

Skitsér forskellige løsninger, find inspiration hos andre.

Fase 3 – Vælg én løsning

Udvælg hvilken prototype I vil arbejde videre med og uddyb konceptet med et storyboard.

Fase 4 – Lav en prototype

Lav prototype der ligner og føles som en rigtig løsning (uden back end funktionalitet).

Fase 5 – Test en prototype

Test prototypen på 5 rigtige slutbrugere.

Hvornår er Design Sprint relevant at bruge?

 • Når I skal designe helt nye produkter og services.
 • Når I skal redefinere eksisterende produkter, services og forretningsmodeller for at opnå forretningsmål.
 • Når I skal digitalisere, automatisere og effektivisere interne processer.

Hvem er målgruppen?

Virksomheder der har en god ide til et nyt produkt og gerne vil videre med at udvikle det. Ideen skal være i den tidlige fase og I må ikke allerede have en ide til løsning. Metoden er oplagt at bruge i OPI-projekter, som tager udgangspunkt i et eller flere konkrete behov hos brugerne eller medarbejdere.

Hvem har udarbejdet værktøjet?

Google Ventures har udviklet konceptet, men bruges af mange organisationer i forskellige afskygninger.

Hvad koster det at bruge værktøjet?

Værktøjet er gratis at bruge.

Hvem skal du kontakte for mere information?

Du kan finde mere inspiration til Design Sprint og konkrete eksempler/erfaringer ved Dansk Design Center.

Har du brug for mere viden om designdrevet udvikling og metoder?

 • Form fremtiden– designledelse som innovationsværktøj, Christian Bason
 • SPRINT– How to solve big problems and test new ideas in just five days, Jake Knapp
 • Design Sprint– A Practical Guidebook for Building Great Digital Products, Banfield

Foto: Startup Stock Photos/Pexels

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster