Hvorfor inddrage en videninstitution i et offentlig-privat samarbejde?

Hvad kan en videninstitution bidrage med og ikke mindst, hvor i processen er det en fordel at samarbejde? Læs mere i denne case om OPI-samarbejdet mellem InCare Systems, plejecenteret Fuglsanggården i Norddjurs Kommune og VIA University College.

24. marts 2019

Demenskammeraten er et digitalt viden- og beslutningsstøttesystem til brug i plejen af mennesker med demens. Projektet er et godt eksempel på et OPI-projekt, der har haft god gavn af inddragelse af en videninstitution. I dette tilfælde VIA University College, der er eksperter i viden om sundhed og sygdom – især i den sene alder.

VIA University College blev inddraget af MedTech Innovation Consortium (MTIC) for at være med til at sikre, at det faglige og praksisnære input fra plejepersonalet på Plejecenter Fuglsanggården blev yderligere kvalificeret og løftet op på et niveau, der er generaliserbart.

Fra viden til værdi

Anders Møller Jensen, fra VIA Univercity Collage, er ph.d.-studerende og har blandt andet bidraget med et teoretisk og forskningsbaseret perspektiv, der tager udgangspunkt i Tom Kitwoods socialpsykologiske teori.

– Som videninstitution handler det om at have en fundamental forståelse for, hvilke behov løsningen i OPI-projektet skal kunne opfylde. I dette tilfælde at lytte til både fagpersonalet på plejehjemmet og til den nyeste internationale forskning og teorierne bag, og på den måde få teorierne og den nyeste viden ind i virksomhedens produktudvikling, siger Anders Møller Jensen, Center for Aldring og Demens.  

Susanne Svendsen, projektleder hos MTIC, som står bag innovationsprojektet ”Demenskammeraten” siger:

– Når man udvikler velfærdsteknologiske løsninger, skal man have for øje, at det færdige produkt ikke kun skal løse et behov i én kommune. Behovet skal identificeres og valideres og kunne imødekomme en generel udfordring og favne et bredere behov i flere kommuner. Så produktet på den måde også får en kommerciel værdi for den private virksomhed.

Forventningsafstemning

– Et succesfuldt OPI-samarbejde kræver en tæt dialog mellem parterne samt en forståelse og respekt for organisationernes forskellighed og interne kultur. Det nødvendiggør en tydelig projektledelse, der driver projektet og en viden om hvornår i processen, hvilke kompetencer skal inddrages, siger Søren Møller, teknisk direktør fra InCare Systems.

Søren Møller har været glad for processen, der har medvirket til, at der er blevet udviklet et produkt, der dækker et bredere behov, og som fremadrettet forhåbentlig vil understøtte livskvaliteten hos borgere med demens på tværs af landets kommuner.

Inddragelse af en videninstitution er ikke alene givende i produktudviklingsfasen, men kan også vise sig at være givende i markedsmodningsfasen, når produktet skal evalueres.

– Som forskere er vi specialister i at evaluere, og vi er gode til at strukturere et evalueringsforløb og være skarpe på, at det er den rette målgruppe, der inddrages i evalueringen. Produktet skal testes på en måde, så resultaterne giver et reelt billede. Så her kan vi som videninstitution virkelig bidrage med noget, siger Anders Møller Jensen.

Fakta om innovationsprojektet Demenskammeraten

I MTIC’s Circular Co-Creation innovationsprojekt ”Demenskammeraten” mellem InCare Systems og plejecenteret Fuglsanggården i Norddjurs Kommune, blev VIA University College (Center for Aldring & Demens) inddraget som videninstitution.

Foto: Demenskammeraten, IncareSystems

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster