10 gode råd til at lede innovationsprocesser

Ét er at deltage i innovationsprocesser, noget helt andet er at være god til at lede en innovationsproces og involvere medarbejdere. Få 10 gode råd om innovationsledelse og gør en forskel med den skabende proces.

18. august 2019

Innovation er kreative udviklingsprocesser, der skal føre frem til et værdiskabende resultat. Arbejdet med innovation består af både rationelle og fantasibårne processer og kræver derfor en særlig form for ledelse. Innovation skal ledes så også medarbejdere optimerer deres kreative indsats.

  • Hvordan får du andre til at udvikle gode ideer og følge de innovative mål, du har sat?
  • Hvordan leder og fordeler du arbejdet, så de konkrete og de fantasibårne dele af innovationsarbejdet spiller sammen og fører til det bedste mulige resultat?
  • Hvordan bevarer du som leder kontakten til din egen vision, dine faglige ambitioner og den lystfyldte, legende kreativitet, som meningsfuld innovation bygger på?

I bogen 10 gode råd om innovationsledelse af Thea Mikkelsen finder du gode råd om ledelse af innovationsprocessen.

Bogen er bygget op omkring de 10 gode råd – et for hvert kapitel. De gode råd illustreres med cases og uddybes ved hjælp af psykologiske og ledelsesteoretiske pointer. Hvert kapitel foreslår en konkret metode, du kan bruge i din egen praksis, og afsluttes med et par spørgsmål, du som innovationsleder med fordel kan stille dig selv.

Hvem er målgruppen?

(Innovations-)ledere der vil skabe ideelt vilkår for vigtigt innovationsarbejde.

Hvad koster det at bruge værktøjet?

Værktøjet er baseret på bogen ”10 gode råd om innovationsledelse” fra Dansk Psykologisk Forlag. Bogen koster 199 kr. inkl. moms. og kan købes her. Du kan også se et uddrag af bogen.

Foto: Jehyun Sung/Unsplash

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster