Danske virksomheder: Ja tak til flere udfordringer og ideer til innovationsprojekter fra det offentlige

Danske virksomheder står klar til at løse flere udfordringer og ideer til innovationsprojekter fra det offentlige. Læs OPI-casen om VR Trainer, der viser optakten til et frugtbart OPI-samarbejde mellem en virksomhed, et sygehus, en videninstitution og en kommune. Inkl. 3 gode råd om opstart på OPI-projekter.

15. april 2020

På Odense Universitetshospital (OUH) og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole oplever man, at studerende og nyuddannede sygeplejersker er usikre og føler, de mangler hands on-erfaring, når de kommer direkte fra uddannelsen og skal begynde i deres første job.

VR Trainer (et OPI-projekt i Syddansk OPI-pulje) skal gøre det nemmere for nyuddannede sygeplejersker – og sygeplejersker, der skifter job – at lære procedurer og arbejdsgange på deres nye arbejdsplads:

– Odense Universitetshospital ansætter mange dygtige nyuddannede sygeplejersker, og i samarbejde med UCL vil vi gerne skabe de bedste forhold, så sygeplejerskerne føler sig klar til at indgå i deres nye job. Derfor har vi nu fundet en løsning, som forhåbentlig kan reducere den usikkerhed, nogle medarbejdere har, så de kan bruge deres kompetencer optimalt, forklarer Mads Thorup Langelund, der er fælles innovationskonsulent på OUH og UCL.

Alle bidrager til at udvikle og kvalificere løsningen

Det er virksomheden Wacky Studio fra Odense, som har indgået samarbejde med Odense Universitetshospital og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Sammen skal parterne udvikle og teste løsningen VR Trainer. Med VR Trainer kan studerende og (nyuddannede) sygeplejerske gennemgå og lære en række procedurer via virtual reality. Både uerfarne og erfarne sygeplejersker, studerende og undervisere med forskellige teknologiske forudsætninger skal være med til at udvikle og kvalificere løsningen.

Fælles ideudvikling skaber gode forudsætninger for samarbejde

Ofte står virksomheden eller organisationen selv, når behov afdækkes og analyseres. Samtidig kan det være vanskeligt at finde den rigtige person eller vej ind til den offentlige part. Det gør det også svært for virksomhederne at målrette deres løsninger til de udfordringer sundhedssektoren står med. Hvad VR Trainer angår, så har det været en særdeles positiv oplevelse:

– I andre projekter har vi som virksomhed selv skulle analysere et behov og finde en kontaktperson, der kunne se fordelene i vores idé. Det er en lang proces. I dette projekt har OUH og UCL sammen beskrevet den udfordring, de står med, og i fællesskab har vi udviklet ide og projekt. Det har betydet, at vi straks har kunnet byde ind med løsningsforslag, og sammen har vi ret hurtigt udviklet rammerne for VR Trainer, forklarer Christian Nørrelund, designer og medstifter af Wacky Studio. Han er glad for, at OUH og UCL har vist et stort initiativ og engagement og har været med til at beskrive udfordringer og rammerne for VR Trainer. Og det ville være glædeligt, hvis andre offentlige parter kommer mere frem med deres behov, så der kan skabes nye relevante løsninger.

VR Trainer testes på OUH, herefter i Nordfyns Kommune og af undervisere og studerende på UCL.

3 gode råd om opstart på OPI-projekter

  • Afdæk behovene og beskriv ideen i fællesskab mellem den offentlige og private part.
  • OPI-partnerskaber kan opstå tilfældigt, så bliv ved med at søge det.
  • Inddrag flere typer brugere. Forskelligheden skaber innovation og kan være med til at udvikle og kvalificere løsningen.

Hvad er OPI og er det noget for dig?

Offentlig-Privat Innovation (OPI) er en samarbejdsform til at udvikle nye innovative løsninger til den offentlige sektor. Samarbejdet sker mellem en offentlig organisation og en virksomhed.

Et OPI-samarbejde kan inddeles i 5 faser: Idé, Opstart, Innovation, Markedsmodning og Implementering.

Foto: StartupStockPhotos fra Pixabay 

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster