Miniguide: Living Lab som innovationsmetode inden for sundhed og velfærd

Living Labs ses som det bedste bud på at skabe bæredygtig sundheds- og velfærdsinnovation til fremtiden. Her får du en miniguide med seks trin til, hvordan du kan arbejde med Living Labs.

1. december 2022 | Leveret af: Public Intelligence

I løbet af det sidste årti er Living Labs blevet mere og mere populære som innovationsmetode. På trods af udviklingen er konceptet omkring Living Labs på ingen måde klart. Og det gør sig i endnu højere grad gældende, når det kommer til Living Lab som innovationsmetode inden for sundhed og velfærd.

Public Intelligence har skabt en metodisk tilgang til arbejdet med Living Labs inden for sundhed og velfærdsområdet og samlet det i en miniguide.

Guiden består af 6 faser fordelt på områderne Living Arena og Innovation Lab.

  • Living Arena er der, hvor det levede liv foregår. Der hvor problemerne er, og den verden hvori de nye innovative løsninger skal fungere og skabe værdi.
  • Innovation Lab er der, hvor det strategiske arbejde foregår, og hvor der eksperimenteres systematisk med nye ideer og løsninger.

Faserne dækker hver især over flere aktiviteter:

1: Strategisk rammesætning (i Innovation Lab)

Den strategiske rammesætning finder sted i det strategiske ledelsesrum i Innovation Lab. Ved at indramme innovationsarbejdet strategisk bliver det klart, hvilke problemstillinger, der skal arbejdes med for at sikre ledelsesstøtte til det aktuelle Living Lab som helhed og til de løsninger, der udvikles der. Det er også i det strategiske ledelsesrum, at de indledende årsagshypoteser, vision og succeskriterier for projektet, formuleres.

2: Brugerindsigter (i Living Arena)

Den strategiske rammesætning (problemforståelse og årsagshypoteser) kvalificeres ved at inddrage borgere og medarbejdere i Living Arena.

Mange designprocesser starter med at indhente indsigter i brugernes hverdag og behov. Udfordringen ved det er, at det ofte begrænser innovationshøjden i de løsninger, som skabes. Derfor er udgangspunktet, i denne fase, den forudgående strategiske rammesætning.

Formålet med brugerindsigterne er at kvalificere den problemforståelse og de årsagshypoteser, som er formuleret i den strategiske rammesætning.

3: Problemforståelse (i Innovation Lab)

Den endelige formulering af, hvad det er for et problem, der skal løses i projektet formuleres efter brugerindsigterne. På den måde bliver den strategisk rammesætning tilpasset i forhold til borgernes og medarbejdernes behov, drømme, erfaringer og problemforståelse. Dette sikrer, at projektet både bygger på viden og erfaringer mv. fra det strategisk lag og fra brugerne (borgerne og medarbejderne).

4: Idéudvikling og Prototyping (i Innovation Lab)

Når problemforståelsen er på plads, starter idéudviklingen for alvor.

Aktiviteterne foregår i Innovation Lab, der fungerer som et sikkert rum til at eksperimentere og afprøve ideer, koncepter og løsninger, der måske aldrig vil fungere i det virkelige liv, men som kan hjælpe med at udvikle bæredygtige nye løsninger. Et trygt rum, men ikke det virkelige liv. I Innovation Lab er det en betingelse, at det virkelige liv sættes på pause for at give plads til helt nye tanker og mulige løsninger.

5: Faciliteret test i Living Arena (i overgangen mellem Living Aren og Innovation Lab)

Efter den indledende idé- og prototypeudvikling er det tid til at afprøve løsningerne tættere på den virkelighed, hvor de skal fungere i praksis.

Ved at udvikle og teste ideer og løsninger af – først i Innovation Lab og efterfølgende i lille skala tættere på praksis, sikrer vi innovationshøjde samtidigt med, at løsningerne tilpasses den virkelighed, hvori de skal fungere og skabe værdi.

Formålet med fremgangsmåden er hele tiden at blive klogere både på det, der fungerer og det, der ikke fungerer og på den måde tilpasse og detaljere løsningerne, så de skaber mest muligt værdi.

6: Test i Living Arena (i Living Arena)

Denne fase indeholder, ligesom de forudgående faser, flere aktiviteter. Hovedformålet er at teste løsningerne af i den virkelige verden og i den konkrete kontekst, hvor de skal fungere.

Fremgangsmåden er først at teste løsningerne i lille skala – så i større, allerede inden de bliver endeligt implementeret i fuld skala. På den måde udvikles og tilpasses løsningerne i rul efter ”fail faster” princippet. Det er med til at sikre både innovationshøjden, og at løsningerne rent faktisk fungerer og skaber værdi i praksis – i den virkelige verden.

 

Living lab - innovationsmodel

Hvem er målgruppen for værktøjet?

Værktøjet henvender sig til private og offentlige, der skal arbejde med innovation indenfor sundheds- og velfærdsområdet.

Hvem har udarbejdet Living Lab modellen?

Innovationshuset Public Intelligence har udviklet denne Living Lab model.

Hvem skal du kontakte for mere information?

Hvis du er interesseret i mere information om Living Lab modellen, så kontakt:
Galina Bjerrum Draiby, Servicedesigner, Public Intelligence, galina@publicintelligence.dk, +45 30 74 07 56.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster