Virksomheder indsamler hurtigt vigtig viden med OPI

Når virksomheder skal udvikle løsninger til det offentlige, er samarbejde en nødvendighed. På den måde får både private og offentlige direkte adgang til værdifuld viden. Se listerne med de vigtigste læringer fra både virksomhed og sundhedsaktør herunder.

2. december 2022

Samarbejde med forskning og klinik er afgørende for, at virksomhederne kan udvikle løsninger, der er tilpasset efterspørgslen i den danske sundhedssektor. Det mener to virksomheder, som netop nu er del af et offentlig-privat samarbejdskonsortium under Erhvervsfyrtårn Life Science.

– Det er nødvendigt, at vi har en direkte indgang ind på sundhedsområdet. Ellers får vi ikke adgang til den rette viden om behov og udfordringer hos patienter og medarbejdere. Derfor er vores samarbejde med sundhedspersonalet og forskerne vigtigt for udviklingen af vores løsning, siger Kasper Lykkegaard, CEO i virksomheden Sens Innovation.

Virksomheden skal sammen med bl.a. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital opbygge en unik database af omfattende kliniske målinger og monitorering af kost, bevægelse og blodsukker af op til 3.000 danskere. Basen skal danne grundlag for at kunne forudsige, hvilke borgere, der er i risiko for at udvikle svær overvægt og type 2-diabetes.

Se film om ’Sund bevægelse for Sund Vægt’ her:

Virksomheder har brug for input fra sundhedsvæsnet

Projektet ’Sund bevægelse for Sund Vægt’ er et underprojekt i initiativet Erhvervsfyrtårn Life Science. Her er en samling af offentlige og private aktører i Region Hovedstaden gået sammen om at udvikle nye løsninger inden for sund vægt. ’Sund bevægelse for Sund Vægt’ skal udvikle en AI-baseret model til at lave risikovurderinger for udvikling af diabetes og overvægt.

Og det giver stor værdi, at virksomheder, forskning og sundhedsvæsnet arbejder sammen om en løsning, mener Michael Sass Hansen CEO i AI-virksomheden Brevetti AI, som udvikler AI-delen til projektet.

– Projektet er en god måde at samle flere fagligheder, der alle har samme mål – at skabe en brugbar løsning til sundhedsvæsnet. Inden for AI er det kutyme, at virksomheder arbejder tæt sammen med forskningen for at få adgang til de data, som skal træne virksomhedernes AI-modeller. Vi har hårdt brug for medarbejdere fra sundhedssektoren, som kan fortælle hvilke behov de har, og give deres input til at skabe brugervenlige løsninger, siger Michael Sass Hansen.

Fordele ved OPI for virksomheder

Kasper Lykkegaard og Michael Sass Hansen har samlet en række fordele, som virksomheder får ved at udvikle løsninger sammen med det offentlige:

  • Direkte adgang til viden fra medarbejdere i sundhedssektoren, som ellers ville tage langt tid at finde
  • Adgang til relevant, struktureret data
  • Input fra klinikerne sikrer, at vores løsning bliver brugbar og værdifuld for brugerne
  • Viden om muligheder for skalering allerede i de tidlige faser.

Fordele for de offentlige parter

Ifølge Mette Aadahl, seniorforsker, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) på Frederiksberg Hospital, er OPI den helt rigtige arbejdsmetode til en løsning som den kommende model for risikovurdering for svær overvægt og diabetes.

Mette Aadahl, seniorforsker, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital

– Det er supervigtigt at få en platform, hvor repræsentanter fra det private og det offentlige kan lære hinanden at kende. Vi lærer om muligheder og begrænsninger, og vi får mulighed for at diskutere vores behov direkte med virksomhederne. Det vil sikre, at vi får nogle løsninger, som giver værdi og som er skalerbare til andre områder, vurderer Mette Aadahl.

Her følger en række fordele, som de offentlige partnere i ’Sund bevægelse for Sund Vægt’ har samlet:

  • Vi får ny viden om, hvad teknologien kan og om hvordan vi kan få gavn af teknologiske løsninger.
  • Vi har løbende dialog med virksomhederne og kan forklare specifikke behov.
  • Vi kan tilpasse vores ønsker, hvis vi opdager nye muligheder i forløbet.

OPI er kerneområde i Danish Life Science Cluster

Samspillet mellem erhvervsliv og sundhedssektor er et kernefokus i Danish Life Science Cluster, som er en del af hovedkonsortiet bag Erhvervsfyrtårn Life Science. I Danmarks nationale sundhedsklynge er en række projekter, netværk og events samlet under et bredt program med titlen OPI.

– Vi ved, at hverken sundhedsvæsnet eller virksomhederne kan løse tidens ressourceudfordringer alene. Tværsektorielle samarbejder er uundværlige, og Danish Life Science Cluster er bl.a. sat i verden for at skabe netværk og relationer, der kan føre til innovation. Derfor er det en fornøjelse at se, hvordan samarbejderne i Erhvervsfyrtårn Life Science folder sig ud, siger Julie Justi Andreasen, projektleder i Danish Life Science Cluster.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster