Et nyt skridt sammen: Tre trin til sikring af implementering af OPI-løsninger efter OPI-projekters afslutning

Adgang til kommuner og hospitaler er afgørende for SMV’er og startups på sundhedsområdet. En velafprøvet model til et værdiskabende samarbejde er et OPI-projekt. Men selvom projektet er  gennemført med succes, kan det være vanskeligt at sælge og udbrede løsningen. Værktøjet ‘Et nyt skridt sammen’ er udviklet af Syddansk Universitet og skal sikre salg og udbredelse efter OPI-projekters afslutning.

22. juni 2023 | Leveret af: Syddansk Universitet (SDU)

Et OPI-projekt kan være med til at sikre, at SMV’er og startups udvikler nytænkende løsninger, som bliver videreudviklet, testet, implementeret, solgt og udbredt til offentlige organisationer.

Men ofte ender løsningens rejse, når OPI-projektet slutter. Projektet formår ikke altid at støtte SMV’er og startups i at komme i mål med salg og skalering, selvom løsningen kan have bevist sin værdi og har bredere potentiale. Nyt OPI-værktøj skal sikre den sidste fase mod markedet.

Brug for fokuseret efterforløb

Langt de fleste OPI-projekter har karakter af at være eksplorative, som betyder, at de ambitioner, kriterier og planer, der indledningsvis er lagt for det enkelte OPI-projekt, ikke altid kan følges til punkt og prikke. Der kan ved projektets afslutning fortsat være usikkerhed om, hvorvidt løsningen er implementerbar.

SMV’er og startups bør derfor overveje at tage et nyt skridt sammen med den offentlige part efter afslutning af et OPI-projekt. Et mere fokuseret efterforløb, f.eks. i form af en forlængelse af det oprindelige OPI-projekt, kan give mulighed for at teste implementeringen af løsninger, og efterforløbet kan derved være en vej mod endeligt salg og udbredelse.

Et efterforløb vil ofte kræve ny finansiering eller en aftale om deling af ressourcer. Det kan blandt andet ske ved

 1. at den offentlige part investerer i efterforløbet med nye midler
 2. at SMV’er og startups investerer tid og materiel, mens den offentlige part giver adgang
 3. at en anden offentlig part finansierer efterforløbet.

Nedenstående værktøj er udviklet til sikring af salg og udbredelse efter OPI-projekters afslutning og tager derfor fat på, hvordan offentlige parter og virksomheder kan tage ’Et nyt skridt sammen’.

Hvilken forskning og erfaring bygger værktøjet på?

I programmet Syddansk OPI-pulje, et samarbejde mellem Danish Life Science Cluster og Syddansk Universitet, er der indsamlet erfaringer fra SMVer og startups, der har udviklet løsninger til sundhedssektoren.

Programmet har til hensigt at støtte virksomheder i Syddanmark med at videreudvikle prototyper, så de kan blive salgbare løsninger. Puljen er tiltænkt at bidrage til at øge vækst, beskæftigelse og eksport for (syd)danske virksomheder.

Herunder er to eksempler på virksomheder, der gennem deres OPI-projekter under Syddansk OPI-pulje har iværksat efterløb sammen med deres offentlige partnere.

Wacky Studio har i samarbejde med Odense Universitetshospital (OUH) testet og videreudviklet løsningen VR Trainer, der er en platform til simulationstræning af kliniske procedurer i Virtual Reality (VR) til sundhedssektoren.

Efter afslutningen af OPI-projektet fortsætter Wacky Studio og OUH med at teste og afprøve løsningens potentiale for udbredelse, hvilket efterfølgende resulterer i et salg til en OUH-afdeling.

Læs også: OPI giver et forspring på vejen mod salg til det offentlige

Et lignende forløb har Wellness Nordic påbegyndt i samarbejde med deres offentlige partner, Herlev Sygehus, hvor de pt. videreudvikler og tester en innovativ sengegynge, der hjælper sengeliggende patienter med delirium til bedre ro, søvn og psykisk balance. Efterforløbet indebærer blandt andet et forskningsstudie af gyngens effekter foretaget af læger ved Herlev sygehus og en endelig CE-mærkning.

3 trin i værktøjet ’Et nyt skridt sammen’

Trin 1: Skab tidlig dialog om implementering og salg

Formålet med trin 1 er at indlede en tidlig dialog om implementering og salg med den offentlige part. Dialogen kan med fordel allerede tages når OPI-projektet initieres, da det er vigtigt at påbegynde dialogen med den offentlige organisation tidligt i samarbejdet og fortsætte dialogen undervejs i OPI-projektet.

Gennem dialogen kan forskellige kriterier ved købet afdækkes og engagement skabes ved at involvere forskellige niveauer i den offentlige organisation som ledelses- og driftsniveauet. Dialogen skal skabe fælles forståelse, retning og understøtte at den offentlige organisation vil og kan implementere projektets løsning efter projektets afslutning:

 • Tydeliggør parternes fælles ansvar for implementering og ibrugtagen af projektets løsninger ved at formulere en implementeringsplan over projektets aktiviteter og efterfølgende implementering og salg.
 • Definer klart i implementeringsplanen, hvad der gennemføres som en del af det initiale OPI-projekt og hvilke aktiviteter den offentlige organisation skal varetage efter projektets afslutning ved at drøfte, hvad behovet kan være for yderligere afprøvning og tests i den offentlige organisation.
 • Vær opmærksom på, hvad der skal til, for at den offentlige part kan/vil købe. Inddrag både ledelses- og driftsniveauer. Noter ned i implementeringsplanen, hvem hos det offentlige, der skal involveres for at beslutningen om implementering og salg kan tages.

Trin 2: Planlæg det fokuserede efterforløb

Formålet med trin 2 er at planlægge et efterforløb, hvor løsningen yderligere testes for at blive implementeret i den offentlige driftsorganisation. Dialogen skal sikre en fælles forståelse af, hvad det fokuserede efterforløb skal bestå af, så de aspekter man ikke nødvendigvis nåede helt i mål med i første OPI-projekt nu adresseres.

 • Afklar hvilken organisatorisk enhed/funktion/afdeling og målgruppe der er relevant, og undersøg om der er tilstrækkelig ledelsesmæssige støtte til et efterforløb.
 • Genbesøg implementeringsplanen og forbind implementeringsaktiviteterne med de relevante aktører i den offentlige organisation, så aktørerne forpligter sig til planen og gennemfører den.
 • Fortsæt med at involvere flere niveauer i den offentlige organisation, så der fortsat tages stilling til købskriterierne fra centrale offentlige aktører.

Trin 3: Underbyg salget ved den offentlige part ved at vise skaleringspotentialet

Formålet med trin 3 er at få den offentlige part til at se potentialet for udbredelsen af løsningen, når løsningens værdi er blevet påvist i efterforløbet. Understøt den offentlige part i at se skaleringspotentialet, udover den enhed/funktion/afdeling man hidtil har koncentreret sig om. Tag dialogen om, hvordan løsningens værdi kan udbredes til andre enheder/funktioner/afdelinger og målgrupper. Det vil understøtte løsningens værdi, at den kan anvendes i flere sammenhænge.

 • Inviter til møder om løsningens værdi med den række af enheder/afdelinger/funktioner som umiddelbart kan have nytte af løsningens værdi og den operationelle viden, der er indsamlet i det kortere og mere fokuserede forløb.
 • Udvælg en række enheder/afdelinger/funktioner som ønsker at høre mere om, hvordan man kan være med til at afprøve løsningen i større skala og hvilke gevinster og forpligtelser, der er ved at deltage.
 • Organiser evt. følgegrupper som undervejs kan få indsigt i tests, resultater og overvejelser fra den offentlige parts side i det fokuserede efterforløb, så den offentlige part klædes på til at kunne planlægge implementering. Inddrag gerne flere niveauer fra den offentlige organisation i følgegruppen.

Implementeringsplan

Hvem er målgruppen for værktøjet?

Værktøjet henvender sig til både private og offentlige, der skal arbejde med innovation indenfor sundheds- og velfærdsområdet.

Hvem står bag værktøjet?

‘Et nyt skridt sammen’ er udviklet af Syddansk Universitet.

Hvem skal du kontakte for mere information?

Kontakt Majbritt Rostgaard Evald, lektor, Ph.D, mre@sam.sdu.dk.

 

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster