OPI giver et forspring på vejen mod salg til det offentlige

Et offentligt-privat samarbejde har været afgørende for, at startup-virksomheden VR TRAINER nu har solgt deres løsning til et af landets største hospitaler. De personlige relationer og en ekstra test-periode har haft stor betydning for, at projektet endte med et salg, vurderer virksomheden.

Startup-virksomheden VR TRAINER har netop solgt deres VR-løsning til Odense Universitetshospital. Løsningen er udviklet i et offentligt-privat samarbejde, og virksomheden er ikke i tvivl om, at de relationer, de har skabt i projektet har været afgørende for, at løsningen er blevet solgt.

– Vi har haft et markant forspring i forhold til andre startups, der gerne vil sælge til sundhedssektoren, fordi vi gennem mere end et år har arbejdet tæt sammen med personalet, fortæller Christian Nørrelund, VR TRAINER.

Han peger desuden på, at en ekstra test-periode er en af grundene til, at VR-løsningen nu er blevet solgt til OUH.

Træner kliniske procedurer med virtual reality

VR TRAINER har udviklet virtual reality-platformen, som sundhedspersonalet kan bruge til at træne de kliniske procedurer. Konceptet indeholder nu 18 forskellige procedurer, som eksempelvis sygeplejersker, assistenter og studerende kan træne med et par VR-briller på. VR TRAINER kan bruges af personale, som mangler praktisk rutine i konkrete procedurer eller som ønsker at genopfriske procedurerne.

Udviklingsprojektet er en del af Syddansk OPI-Pulje i Danish Life Science Cluster med et samlet budget på godt en million kroner.

Kom med til VR-dage i Danish Life Science Cluster

Ekstra test-forløb fra brugernes hverdag

I ca. 18 måneder har Christian Nørrelund og hans kompagnon i VR TRAINER, Thomas Nørgaard samarbejdet med personalet på Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S på OUH om at tilpasse og skabe dokumentation for VR TRAINERs effekt.
VR TRAINER og klinisk sygeplejespecialist Trine Ladingkær er enige om én af de vigtigste grunde til, at OPI-projektet har resulteret i et salg – nemlig et ekstra test-forløb, som Trine kørte tæt på sine kollegers hverdag.

Læs også Sygehuse: OPI giver inspiration til nye løsninger og forståelse for potentiale

Åbent hus – kom og prøv VR-simulationstræning

Trine Ladingkær er frontløber for et større projekt om implementering af digitale teknologier på OUH, så hun satte turbo på implementeringen af VR TRAINER.

– Vi ved, at en god implementering af en ny løsning kræver, at personalet selv bærer løsningen videre. Derfor lagde vi mange kræfter i at vise vores kolleger, hvilken værdi VR-løsningen kunne give. Vi holdt åbent hus, hvor også andre afdelinger kunne lære om vores nye muligheder indenfor VR-simulationstræning. Derved fik vi udbredt kendskabet til løsningen, og der er nu flere ambassadører, som støtter op om, at løsningen bliver brugt, forklarer Trine Ladingkær.

Find ildsjæle på flere niveauer

Hun inviterede desuden en række ledere til også at afprøve løsningen, så interessens frø blev sået på flere niveauer.

Arbejdet har nu resulteret i, at afdelingen som var part i det oprindelige OPI-projekt har købt løsningen, og at flere andre afdelinger også ser ud til at være på vej mod et køb.

Indkøbet af VR TRAINER er kommet i stand efter de ekstra test, som Trine Ladingkær organiserede efter det egentlige projekts udløb.

– Der er forskel på, om man er midt i et udviklingsforløb, eller om man står med en færdig brugbar løsning. Så jeg er glad for, at det var muligt at få endnu flere medarbejdere til at teste den færdige løsning igennem, for det har skabt den efterspørgsel, der har ført til indkøbet, siger Trine Ladingkær.

Christian Nørrelund fortæller, at de data, som VR TRAINER opsamler, tydeligt viser, at OUHs personale bruger flere timer på at træne med VR-brillerne måned for måned.

Gode råd til offentlig privat innovation mellem virksomheder og sundhedspersonale

Vi har samlet nogle af de læringer fra forløbet, som kan komme andre virksomheder til gavn:

  • Find én eller flere medarbejdere hos den offentlige part, som brænder for den nye løsning.
  • Virksomheden skal have stor respekt for de offentligt ansattes tid. Vær effektiv, når I er sammen og kør projektet på deres præmisser.
  • Sundhedsmedarbejderne skal være ærlige i deres feedback – også selvom det kan være hårdt for virksomheden.
  • Tilpas implementeringen efter omstændighederne og efter de medarbejdere, der er de mest sandsynlige ambassadører.
  • Vær fleksibel hvis der er brug for at forlænge test-perioden.
  • Som virksomhed skal du altid lytte til den feedback du modtager, og få rettet fejl og fjernet barrierer, så øger I jeres chancer for implementering eksponentielt.

Prøv selv VR Trainer, når Danish Life Science Cluster holder VR-dag i Aarhus

Fakta

VR TRAINER en en del af Syddansk OPI-pulje i Danish Life Science Cluster. UCL og Nordfyns Kommune har også været partnere i projektet.
OPI-puljen består af regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Der er gennemført 12 projekter i puljen, hvor private virksomheder samarbejder med offentlige og videninstitutioner om videreudvikling, test og validering af sundhedsteknologiske løsninger.
Danish Life Science Cluster og SDU – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse er partnere i Syddansk OPI-pulje.

For mere information

Projektleder

Rie Jakobsen

Danish Life Science Cluster
OPI-pulje
HUB Syddanmark
+45 2091 3983