Sygehuse: OPI giver inspiration til nye løsninger og forståelse for potentiale

Det er ikke uden udfordringer at skabe innovation på tværs af det private og det offentlige. Men selvom processen kan være tung, er værdien for eksempelvis sygehuse tydelig. Udover de løsninger, som den offentlig-private innovation skal munde ud i, giver samarbejdet inspiration til bedre arbejdsgange, nye kompetencer og et indblik i potentialet med nye teknologier.

Den største fordel ved at være en del af et OPI-projekt er den direkte kontakt til udviklerne i den private virksomhed.

Det mener en række sygehusansatte, som alle har udviklet teknologiske løsninger i samarbejde med private virksomheder. Den direkte kontakt betyder, at virksomhed og sundhedsmedarbejdere arbejder målrettet på en konkret udfordring, og input og tilpasninger kan hurtigt opsamles. Desuden får begge parter forståelse for den andens behov og udfordringer, lyder det fra bl.a. Odense Universitetshospital – OUH.

– Når vi løbende har møder med virksomheden, er begge parter hele tiden opdateret. Vi kan besvare udviklernes spørgsmål og komme med input, når ideen dukker op. Den direkte kontakt til virksomheden resulterer i et bedre projekt helt fra prototype til test og evaluering, siger Britt Hansen, tryksårssygeplejerske på Odense Universitetshospital.

Britt Hansen har sammen med sine kolleger videreudviklet en mobil sengebund til at vende immobile liggende patienter sammen med virksomheden Careturner.

Medarbejdere kommer tæt på beslutningerne

Udviklingsterapeut Susanne Sillesen Skøtt og hendes kolleger har sammen med virksomheden House of Code udviklet løsningen MOTUS til et applewatch på Sydvestjysk Sygehus. MOTUS står for MOtivation til Tid Ude af Sengen. Susanne Sillesen Skøtt har oplevet, hvor tæt hun kommer på beslutningerne, når virksomheden har taget hendes input til sig og har tilrettet deres løsning efter det.

– Det er rigtig sundt at få nogle kompetencer fra det private ind på sygehuset. De viser os, hvad der er muligt, og sammen har vi fået tilpasset deres udspil, så det passer med vores behov. Det har været et værdifuldt samarbejde, hvor vi har udnyttet kompetencerne fra flere faggrupper, siger Susanne Sillesen Skøtt.

Samarbejdet har bl.a. resulteret i, at det grafiske udtryk på systemets urskive blev tilpasset, så det blev mere overskueligt for den brugergruppe, der testede MOTUS.

Samarbejde på tværs af faggrupper

Et andet samarbejde på Sydvestjysk Sygehus har også været en positiv oplevelse. Sammen med virksomheden Enabled Robotics har Sydvestjysk Sygehus videreudviklet og testet en mobil robot med en robotarm, som kan fungere autonomt og uafhængig af manuel arbejdskraft. Robotten kan selv aflevere laboratorieprøver til forskellige lokaler i laboratoriet.

– Det har været spændende at være med til at designe en robot. Det har givet godt samarbejde mellem faggrupperne internt på sygehuset. Vi blev eksempelvis udfordret af, at robotten ikke kunne køre i vores elevator på grund af manglende netdækning. Men hurtigt fandt vores tekniske afdeling en løsning og fik sat et accespoint op, fortæller Gunhild Brixen Nielsen, bioanalytiker på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Fordele ved OPI

De tre eksempler – robotarmen, der kører med prøver, uret, der motiverer til mere bevægelse og løsningen, der hjælper med at vende patienten i sengen – er alle delprojekter i Syddansk OPI-Pulje.

Fordele ved OPI ifølge sygehuse, der deltager i Syddansk OPI-Pulje i Danish Life Science Cluster:

  • Kort fra idé til handling
  • Løsningen tilpasses direkte til behovet
  • Medarbejdere får inspiration af at være med til at udvikle fremtidens løsninger

Husk forventningsafstemningen

Det er dog ikke uden udfordringer, når man blander private virksomheder og det offentlige  sundhedsvæsen.

– Når man går ind i et OPI-samarbejde, skal man være forberedt på, at der kan opstå interessekonflikter mellem en privat virksomhed med kommercielle interesser i projektet og en offentlig institution, der skal forholde sig neutralt i forhold til afprøvning af teknologien. Derfor er det vigtigt at afstemme forventningerne til hinanden, siger Britt Hansen, OUH.

Samarbejde viser teknologiens potentiale

Gunhild Brixen Nielsen fortæller, at processen i samarbejdet har taget længere tid end forventet. Bl.a. er gruppen stødt på udfordringer i de fysiske rammer for robotten på Sydvestjysk Sygehus. Der er ikke mange tomme kvadratmeter i laboratoriet, så robotten har skullet tilpasses de små rum.

– Vi har oplevet en række børnesygdomme i teknologien, som selvfølgelig er blevet rettet i denne løsning. Der er dog helt sikkert et kæmpepotentiale i denne form for robotløsning, som kan frigive hænder til andre formål hos personalet og aflaste med ensidigt gentaget arbejde, fortæller Gunhild Brixen Nielsen.

– Vores nye viden om robotteknologi har inspireret os til at søge efter andre løsninger, som kan frigive hænder hos personalet, fortæller Gunhild Brixen Nielsen.

En anden udfordring går på, at det kan være ressourcekrævende at være en del af et offentligt støttet projekt, med hvad der følger af dokumentationskrav.

Udfordringer ved OPI

Udfordringer ved OPI ifølge sygehuse, der deltager i Syddansk OPI-Pulje i Danish Life science Cluster:

  • Ekstra administrative opgaver
  • Forskellige forventninger til fremdrift
  • Store forskelle mellem kultur i det offentlige og det private

Positiv oplevelse

Samlet set opvejer værdien ved at lave OPI dog klart udfordringerne, lyder det.

– Det er spændende at være med til at skabe de løsninger, der skal styrke sundhedsvæsnet. Vi føler, at vi bliver hørt, når vi får indflydelse på de arbejdsredskaber, vi skal bruge i fremtiden, siger Gry Søbye Sølvsten, udviklingsterapeut, Sydvestjysk Sygehus.

– Det har været en rigtig god oplevelse. Det har været rart at samarbejde med sine kolleger om nye og spændende løsninger, der på sigt kan ændre mange af vores arbejdsgange, siger Gunhild Brixen Nielsen.

Danish Life Science Cluster driver en række OPI-projekter, hvor der løbende er åbent for nye ideer og nye partnerskaber. Kontakt os, hvis du har en innovativ idé til et offentlig-privat partnerskab.

Alle de nævnte innovationsprojekter er en del af Syddansk OPI-pulje, som er støttet af den europæiske Regionalfond.

For mere information

Projektleder

Rie Jakobsen

Danish Life Science Cluster
OPI-pulje
HUB Syddanmark
+45 2091 3983