Syddansk OPI-pulje 2019-2022

Mange produkter ender deres levetid inden borgerne og sundhedssektoren får gavn af dem. Syddansk OPI-pulje 2019-2021 giver syddanske virksomheder en unik mulighed for at få testet, tilpasset produkter/services eller få dokumentation for produktets effekt.

Med midler fra Syddansk OPI-pulje 2019-2021 kan produkter eller nye løsninger tæt på markedet nå fra udviklingsstadiet til markedet. Formålet er at øge kvaliteten af den offentlige service til gavn for både borgere og brugere samt udvikle syddanske virksomheders forretningsmuligheder ved at skabe vækst, beskæftigelse og eksport.

Syddansk OPI-pulje støtter mindre, korterevarende projektforløb, hvor produkter og services, der er tæt på markedet afprøves og anvendes i forskellige brugssituationer. Eksempelvis produkter, der mangler den endelige dokumentation for effekt, eller afprøvning i forskellige brugssituationer, som øger vidensniveauet omkring den givne teknologi eller service for virksomhederne og de offentlige partnere.

Danish Life Science Cluster administrerer Syddansk OPI-pulje og hjælper og vejleder ansøgere med oplysninger om puljen, matchmaking i forhold til dannelse af OPI-konsortier samt sparring på ansøgninger.

Ansøgningsfrister

Der er lukket for ansøgning.

Målgruppe

Syddansk OPI-pulje henvender sig til syddanske virksomheder inden for sundheds- og velfærdsinnovation, som står med en prototype eller ny løsning, der mangler den sidste test, tilpasning eller effektmåling for at blive introduceret markedet.

For at komme i betragtning til støtte skal prototypen eller løsningen eksempelvis mangle endelig dokumentation for effekten hos brugeren eller afprøvning i forskellige brugssituationer, som øger vidensniveauet om den givne teknologi eller service for virksomheden eller det offentlige.

Små og mellemstore syddanske virksomheder kan søge midler til mindre kortvarende OPI-projektforløb i samarbejde med én offentlig part og SDU Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

I samarbejdet bidrager den offentlige part med viden og testmiljø mens SDU bidrager med sparring om offentlig-privat innovationsprocesser og generel forretningsudvikling.

Krav til OPI-samarbejdet

 • Der skal eksistere en prototype/en ny løsning herunder både varer og tjenesteydelser med kommercielt sigte
 • Innovation skal ske på baggrund af en kommerciel tilgang
 • Erhvervseffekt i Region Syddanmark
 • Virksomheden skal kunne beskæftige minimum 2 årsværk
 • Minimum én lille eller mellemstor virksomhed (SMV) registreret i Region Syddanmark i min. 6 måneder. (Store virksomheder kan deltage i projektet, men kan ikke modtage økonomisk støtte fra Syddansk OPI-pulje)
 • Minimum én offentlig part
 • Samarbejde med SDU – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
 • Støttebeløb fra 400.000 – 1.450.000 kr.
 • Virksomheden skal egenfinansiere med minimum 25%
 • Projektet gennemføres inden for ét år.

Partnere i projektet


Behandlede OPI-pulje-projekter

Behandlede OPI-pulje-projekter ved ansøgningsfrist: 4. januar 2021

Behandlede OPI-pulje-projekter ved ansøgningsfrist: 1. oktober 2020

Behandlede OPI-pulje-projekter ved ansøgningsfrist: 1. juni 2020

Behandlede OPI-pulje-projekter ved ansøgningsfrist: 1. marts 2020

Behandlede OPI-pulje-projekter ved ansøgningsfrist: 1. december 2019

Behandlede OPI-pulje-projekter ved ansøgningsfrist: 1. oktober 2019

Støttede OPI-pulje-projekter før 2019

Syddanske virksomheder har siden 2015 kunne søge om midler fra OPIpuljen.

 • Støttende Borger-Bobler (SBB)
 • Ernæring af gravide kvinder og deres ufødte børn
 • Køling fra fjernvarme
 • Commercializing CareForColon (CCFC)
 • VR Buddies
 • ShowerEcoGuide
 • PLUMA (Patient Lifting, Utility and Moving semi-autonomous robot)
 • Infektionshygiejnisk kvalitetsrengøring
 • Test af RehabiliteringsSoftboard – TARS
 • MeWe Connect
 • Kvalicare
 • VR Demensplatfrom
 • Styring af Robotiseret Transport (START)
 • HyMon
 • Fælles Tryghed
 • Safe Track
 • KAKI – Kvalitetssikring af Kommunale Indkøbsaktiviteter
 • CERTWARE
 • HandiWall
 • PowerMonitor
 • KOLD – Kollektiv Opvarmning i LandDsitrikterne
 • Test af Inducas
 • Lydeo
 • Vækst i Lystfisketurisme: Lets Fish
 • Mind Fitness

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster