Nyt fjernbetjent medicinskab kræver tværfaglig velvilje

EU-2021-11-03-Nyt-fjernbetjent-medicinskab-kraever-tvaerfaglig-velvilje.jpg

Der kan spares en milliard om året på indlæggelser, hvis beboere kan få udleveret deres akutmedicin på plejecentret i stedet for at vente på at kunne komme på apoteket. Men en ny fleksibel løsning til medicinudlevering kræver samarbejde og systemmisk tillid på tværs af faggrupper og organisationer.

Foto: Virksomheden People’s Robots Aps og grundlægger Jesper Møller Hansen havde forleden fint besøg af H.K H Kronprins Frederik, som blev præsenteret for Fionia Locker. 

Tillid og velvilje til nye arbejdsgange er omdrejningspunktet i et OPI-projekt i Danish Life Science Cluster. En stor del af projektets mission er at skabe villighed blandt plejepersonale, praktiserende læger og myndighederne. Målet er, at de skal have tillid til, at en ny måde at håndtere medicin på kan gavne både personale, medarbejdere og pårørende.

– For at denne løsning kan blive en succes, kræver det systemisk tillid. Både regioner og kommuner skal føle ejerskab over vores nye løsning til medicin-håndtering – ellers kan vi ikke få myndighedernes godkendelse, siger Michael Hejmadi-Pedersen, der er praktiserende læge i Ferritslev og en del af virksomheden People’s Robots ApS, som står bag OPI-projektet Fionia Locker.

Projektet, der er en del af Syddansk OPI-pulje, skal videreudvikle og teste et aflåst, fjernbetjent medicinskab med lægeordineret akutmedicin (penicillin og smertestillende) til nødbrug på plejehjem ved akut opstået sygdom, der kræver hurtig behandling.

Hurtig medicinudlevering kan spare beboere for smerter og indlæggelser

Der er indgået forhåndsaftale om at teste en prototype af Fionia Locker på Plejehjemmet Åhaven i Ferritslev i Fåborg-Midtfyns Kommune.

– Mindst seks gange om ugen har en beboer på plejehjemmet behov for akut medicinsk behandling – oftest på grund af urinvejsinfektioner eller til smertelindring. Denne medicin kan først fremskaffes, når en medarbejder eller en pårørende har mulighed for at komme på apoteket. Ventetiden til medicinen kan forværre beboerens tilstand og øge smerter, så han eller hun skal indlægges. Vi kan spare borgeren for smerter og spare en hospitalsindlæggelse, hvis borgeren får sin medicin hurtigere, siger Michael Hejmadi-Pedersen.

Certificerede medarbejdere kan sætte behandlingen i gang

I dag må akutmedicin ikke opbevares på et plejecentret, medmindre det er udskrevet til en navngivet person.

Fionia Locker er et medicinskab, som bliver placeret aflåst på plejecentret. Det skal fungere som et fjernapotek med de mest brugte akutpræparater. Når vagtlægen har udskrevet medicin til en beboer, kan han åbne medicinskabet på afstand, og en certificeret medarbejder på plejecentret kan hente medicinen og sætte behandlingen i gang.

Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed bliver afgørende

Det kræver en række faggruppers velvilje at skabe en helt ny arbejdsgang på et plejecenter. Medarbejderne skal være indforstået med den nye medicinudlevering – og kommuner og regioner skal bakke op. Men ikke mindst kræver den nye løsning accept fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen. Det er denne systemiske tillid, der er projektets egentlige opgave, forklarer Majbritt Rostgaard Evald, forskningsleder, Entreprenørskab og Organisation på SDU.

– Man må ikke undervurdere, hvor vanskeligt det kan være at få flere faggrupper og organisationer til at samarbejde, selvom alle har borgrens velbefindende for øje. Jeg tror, alle er enige i, at et fjernapotek vil højne kvalitet, service, behandlingsmuligheder. Men det er afgørende for den nye infrastruktur, at der kan findes en model, hvor alle parters krav og behov kan mødes. Her bliver Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen afgørende, vurderer Majbritt Rostgaard Evald.

Business case på vej

Michael Hejmadi-Pedersen og resten af projektgruppen har netop besøgt plejecentret Åhaven og skal nu indsamle erfaringer fra medarbejderne. Nu venter en længere proces, hvor alle parter skal introduceres til projektets idé. Herefter skal der bygges en business case.

Fakta:

Ifølge beregninger fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd kan 6 til 33 % af indlæggelser forhindres, hvis borgerne kommer hurtigere i medicinsk behandling. Denne besparelse svarer til cirka en milliard kroner om året.

Økonomiske partnere i projektet Fionia Locker i Syddansk OPI-pulje er:

  1. People’s Robots ApS
  2. Faaborg-Midtfyn Kommune
  3. Syddansk Sundhedsinnovation
  4. SDU – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Syddansk OPI-pulje er støttet af Den Europæiske Regionalfond.