Universiteter får ny viden efter samarbejde med erhvervslivet

Når videninstitutioner samarbejder med erhvervslivet, giver det altid værdi. Mød her en række vidensmedarbejdere, som har drevet innovationsprojekter med virksomheder inden for vidt forskellige rammer. Fælles for samarbejderne er, at de hele tiden giver universiteterne ny viden om virksomhedernes behov for at de kan skabe en succesløsning til sundhedssektoren.

Vi lærer hele tiden nyt om virksomhedernes udfordringer og muligheder på vejen mod et salg i sundhedssektoren.

– Majbritt Rostgaard Evald, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU

 

Vi kan se, at det kan give værdi at inddrage slutbrugeren tidligere i et forløb.

– Signe Herbers Poulsen, Institut for Folkesundhed – AU

 

Vi har lært, at det ikke er nok at inddrage én faggruppe på universitetet. Vi skal have flere specialer med for at møde virksomhedernes behov.

– Peter Schneider-Kamp, Institut for Matematik og Datalogi, SDU

Samarbejder i forskellige konstellationer

Majbritt Rostgaard Evald, Signe Herbers Poulsen og Peter Schneider-Kamp er videnspartnere i forskellige innovationsforløb i Danish Life Science Cluster.

Den ene er dybt involveret i ét projekt, en anden giver løbende sparring til en længere række af mindre projekter. Den tredje er en del af et projekt, hvor slutbrugeren er en central partner.

De tre universitetsmedarbejdere har altså alle forskellige roller i projekterne. Men uanset konstellationen, er de enige om, at det altid giver værdi til videninstitutionerne, når de samarbejder med erhvervsliv eller parter fra sundhedsvæsnet. Derfor er det tværsektorielle samarbejde en uundværlig og givende del af innovation i sundhedsvæsnet, og OPI (offentlig privat innovation) er en kerneaktivitet i Danish Life Science Cluster.

Herunder har vi samlet nogle af de læringer, forskerne selv fremhæver som værdiskabende fra projekterne VIND – VelfærdsInnovation med Nyttige Data, HealthD360 og Syddansk OPI-pulje.

Lange forløb giver indsigt i flere udfordringer og muligheder

I Syddansk OPI-pulje har 12 virksomheder arbejdet sammen med offentlige partnere om at teste og tilpasse velfærdsteknologiske løsninger til sundhedssektoren. Dette sker via offentlig-privat innovation (OPI). Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet i Kolding har været tilknyttet alle de 12 projekter som videns- og sparringspartner. SDU har bl.a. afholdt workshops for virksomhederne og leveret viden og sparring af flere omgange til de medvirkende SMV’er.

– Det er klart en fordel at følge virksomhederne som deres projekter udvikler sig over flere måneder. Det giver os indblik i de unikke forløb, hver SMV har gennemgået, hvor mange slags udfordringer og muligheder er i spil. Det er også derfor, det giver god mening at være et team af forskere med hvert deres speciale. For som forskere har vi skullet levere viden til virksomhederne både om bl.a. salg, distribution og kommercialisering, det offentlige marked, samarbejde og kommunikation, fortæller Majbritt Rostgaard Evald.

Samarbejde giver robuste resultater

Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed er videnspartner i projektet HealthD360. Projektet skal skabe bedre sundhed for borgerne ved at samle data fra det offentlige sundhedssystem og koble dem med data fra borgernes smartphones og wearables. AC-fuldmægtig Signe Herbers Poulsen har været en del af projektet, hvor borgerinddragelse i app-udviklingen har været en central del. Hun har desuden stor erfaring i kontakt med slutbrugere fra projektet Giv de unge ordet.

– Vores erfaring er, at man – når det er muligt – skal trække brugerne ind i forskningen på et tidligere stadie, end hvad de fleste projekter gør i dag. Samarbejderne har vist os, at vi får mere robuste resultater, når vi har været gennem en længerevarende dialogproces. Dermed er projekts viden og produkter allerede afprøvet og valideret af brugerne, siger Signe Herbers Poulsen.

Tværfagligheden er en forudsætning for succes

Institut for Matematik og Datalogi på Syddansk Universitet i Odense har været tæt tilknyttet projektet HumanFIT, som er en del af VIND – VelfærdsInnovation med Nyttige Data. Projektet skulle udvikle et IoT-laboratorie, som kunne kvalificere IoT-produkter ud fra deres værdiskabende kommercielle effekt. Forsker Peter Schneider-Kamp indså tidligt, at projektet var en tværfaglig udfordring, hvor de tilknyttede virksomheder havde brug for mere perspektiv, end et enkelt institut kunne give.

– Det har rykket på min viden i forhold til, hvad virksomhederne har behov for. Det er afgørende, om vi kan udvikle den teknologi, som virksomheden efterspørger, men viden fra de rigtige eksperter er også vigtig. Du kan ikke lave app, hvis du ikke ved, hvad brugeren tænker, opfatter, vurderer og reagerer på. Derfor har dette projekt været en god øvelse for alle. Vi endte med at inddrage videnspartnere fra både det samfundsvidenskabelige og det humanistiske fakultet og fra naturvidenskab. Tværfagligheden er forudsætningen for at det skal lykkes.

Bliv en del af et innovationsprojekt

Danish Life Science Cluster driver en lang række projekter og programmer, hvor rammerne for samarbejde er forskellige for at sikre mest mulig værdi for både videninstitutioner, virksomheder og sundhedssektoren. Har du en idé eller en løsning, du ønsker at kvalificere i samarbejde med en forskningsinstitution, så kontakt Danish Life Science Cluster.

Syddansk OPI-pulje, som er støttet af den europæiske Regionalfond.

For mere information

COO

Søren Møller Parmar-Sielemann

Danish Life Science Cluster
Direktion
HUB Syddanmark
+45 2932 7470