VIND – VelfærdsInnovation med Nyttige Data

VIND styrker danske virksomheder med datadrevet forretningsudvikling inden for sundhed og velfærd. Det gøres gennem tre innovationspartnerskaber, der har fokus på forskellige datasæt og forskellige brugerbehov.

VIND, VelfærdsInnovation med Nyttige Data, består af tre udviklingsprojekter, der gennem innovationspartnerskaber leder frem til nye produkter og services baseret på data. Aktiviteterne fokuserer på brugerinvolvering, udvikling og test af løsninger. Udviklingsforløbet forventes at skabe tre nye produkter, services og koncepter.

De tre innovationspartnerskaber viser samlet set, hvordan forretningsmuligheder i brug af data kan omsættes til kommerciel succes. Det forventes at skabe øget omsætning for de deltagende virksomheder og nyttige data til offentlige brugere, således at sundhed og velfærd for danske borgere kan effektiviseres.

De tre udviklingsprojekter er:

VIND – GODT

Danske kommuner modtager ca. 10.000 MedCom-meddelelser om måneden, som vedrører indlagte patienter på sygehuse. Udviklingsprojektet VIND – GODT undersøger, om en mere visuel genoptræningsplan og udskrivningsrapport kan bidrage til et bedre overblik for kommunens medarbejdere, når en borger hjemsendes fra sygehuset.

I projektet udvikles en prototype, ’Hjemsendelsesformidling’, på baggrund af gennemførte behovsanalyser, research og interviews. Prototypen præsenteres for en testkommune og sammenlignes med den konventionelle præsentation i kommunens omsorgssystem. Sammenligningen vil tage udgangspunkt i 25 borgeres plejeforløbsplaner og udskrivningsrapporter.

VIND – HumanFit IoT Lab

Internet of Things (IoT) opsamler i stigende grad data og kobler enheder sammen via internettet. På velfærdsområdet giver det nye muligheder for monitorering, som frigiver ressourcer og øger graden af personlig pleje og behandling samt forbedrer muligheden for prædiktion og forebyggelse.

Udviklingsprojektet VIND – HumanFIT IoT Lab udvikler et IoT-laboratorie, som kan kvalificere IoT-produkter ud fra deres værdiskabende kommercielle effekt. Dette gøres ved at give virksomheder mulighed for at teste og videreudvikle IoT-teknologier, mens offentlige organisationer kan analysere, kortlægge og designe nye serviceydelser. Parallelt arbejder virksomhederne Public Intelligence og MobilePeople på en digital platform, som i samarbejde med Syddansk Universitet videreudvikles til en digital model af IoT-laboratoriet.

VIND – AIM4IP

Erfaringer viser, at der er behov for at sikre åbenhed og adgang til den offentlige sektors behov. Manglende styring og struktur på tilgængelige data gør det svært for små og mellemstore virksomheder at arbejde målrettet med velfærdsteknologi og koble markedsstrategier til behov og udvikling i den offentlige sektor.

Udviklingsprojektet VIND – AIM4IP identificerer relevant data fra en lang række datakilder for at synliggøre initiativer og tendenser i det offentlige-private samarbejde, så koblingen mellem ordregivers behov og virksomheders løsninger optimeres. Målet er at sikre den bedst mulige indsigt i begge parters behov og data, så udvikling og innovation kan ske i fællesskab og på tværs af fagområder og sektorer.

VIND tilbyder

 • Indsigt i behovene i den offentlige sektor
 • Netværk med offentlige og private aktører
 • Udvikling og test af innovative løsninger med brug af data

Målgruppen

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der på baggrund af nyttige data ønsker at udvikle innovative produkter eller services inden for sundhedsområdet.

Partnere i projektet

 • Danish Life Science Cluster (lead-partner)
 • Alerto Care
 • DataGruppen MultiMed
 • Life-Partners
 • Processio
 • Public Intelligence
 • MobilePeople
 • Nordfyns Kommune
 • Syddansk Universitet

Projektet drives fra HUB Syddanmark.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster