We are not waiting – White Paper september 2023

Danske sundhedsdata rummer et stort uudnyttet potentiale, der kan være til gavn for patienter, forskere, sundhedsvæsenet og life-science industrien. I dette White Paper sættes der fokus på behovet for en mere fremtidssikret og gennemtænkt regulering af sundhedslovgivningen og persondata.