Anbefalinger fra rundbordssamtalen – WHINN 8. nov. 2023

Anbefaling 1: Fokus på brugervenlighed, evidens og servicedesign i testforløb

Testmiljøer skal have fokus på gøre teknologien så brugervenlig som muligt. Det er nøglen til en god implementering. Samtidig skal testforløbet også omhandle teknologiens evidens og servicedesign, således det bliver klart, at driften optimeres og effekterne slår igennem.

Anbefaling 2: Testforløb i større partnerskaber med indkøb koblet på innovation

Tværkommunale partnerskaber med virksomheder om fokuserede og prioriterede testforløb understøtter videndeling og implementering fra udvikling til indkøb.  Herved kan flere kan parter drage nytte af de gode erfaringer med færre omkostninger end hvis de skulle indgå i særskilte testforløb, og flere løsninger kommer i anvendelse. Samlet set medvirker det til bedre implementering og indfrielse af teknologiens potentiale til gavn for sundhedsprofessionelle medarbejdere og borger eller patienter.

Anbefaling 3: Skab bedre forudsætninger for skalering gennem fælles standarder

Både virksomhederne og kommunerne ønsker et fælles sprog eller standarder for evidens så resultaterne fra pilotprojekterne kan anvendes som et led i indkøb og på tværs af flere kommuner og regioner.

Anbefaling 4: Industrien ønsker at være en del af implementeringen

Industrien ønsker at være en del af løsningen for at implementere, skalere og udbrede velfærdsteknologi kommunalt og regionalt. Virksomhederne bidrager med erfaring fra flere sektorer og har stor velvilje for at velfærdteknologiens anvendelse udbredes.