Beskrivelse af netværk i Danish Life science Cluster

I Danish Life Science Cluster har vi tre typer af netværkstilbud med hvert sit formål og med det primære at mødes, videndele og samarbejde samt sikre vækst og innovation.

De tre typer af netværk er:

  • Temanetværk – udspringer af trends og tendenser
  • Udviklingsnetværk – skal sikre nye samarbejds- og innovationsprojekter og -aktiviteter.
  • Regionale Innovationsnetværk – skal skærpe lokale relationer mellem offentlige og private organisationer.

Med deltagelse i ét eller flere af netværkene får du en mulighed for at få indflydelse på løsningen af sundhedsområdets udfordringer og indgå i partnerskaber, som kan være med til at højne innovationen i Danmark. Derudover får du mulighed for at søsætte nye projekter til gavn for borgere og sundhedsfaglige personale.

Uanset hvilket eller hvilke netværk du ønsker at involvere dig i, kan du være med til at gå forrest med udvikling og innovation af life science og teknologi på sundhedsområdet.

Netværkene i Danish Life Science Cluster består alle af både offentlige og private aktører. Netværkene er aktuelle og relevante for medlemmerne, de medvirker til at skabe nye relationer og kontakter samt til at skabe konkrete output til gavn for sundhedsområdet.

Temanetværk

Vores unikke Temanetværk udspringer af trends og tendenser i samfundet, som relaterer sig til Life Science. Formålet med disse netværk er at genere ny viden. Temanetværkene faciliteres af Danish Life Science Cluster og er afgrænset til ét år ad gangen. Efter et år vil gruppen af deltagere f.eks. have dannet sit eget netværk, blive konverteret til et udviklingsnetværk eller overgå til et projekt med eksterne bevillingsgivere. Netværkene er åbne for både medlemmer og ikke-medlemmer, men det forventes, at ikke-medlemmer bliver medlem af Danish Life Science Cluster umiddelbart ved indtræden i netværket.

Udviklingsnetværk

Vores Udviklingsnetværk er til for at forme nye idéer og sikre, at nye samarbejds- og innovationsprojekter og aktiviteter bliver skabt af netværkets deltagere. De nye projekter og/eller aktiviteter skal være med til at højne innovationsgraden i udviklingen af nye løsninger inden for life science og velfærdsteknologi til sundhedsområdet. Derfor er formålet med disse netværk at genere nye innovationsprojekter og/eller lærende aktiviteter til en bredere målgruppe uden for netværket. Det er et krav, at netværkets deltagere bliver enige om et konkret output af netværkets møder, såsom en workshop, temadag på en af Danish Life Science Clusters konferencer, et test- og afprøvningsprojekt eller udvikling af et koncept eller andet. Et Udviklingsnetværk forudsætter, at netværkets medlemmer aftaler et afgrænset tidsforløb. Netværkene faciliteres af Danish Life Science Cluster og er åbne for både medlemmer og ikke-medlemmer, men det forventes, at ikke-medlemmer bliver medlem af Danish Life Science Cluster umiddelbart ved indtræden i netværket.  Netværkets medlemmer mødes fire gange om året ved en kombination af online og fysiske møder.

Regionale Innovationsnetværk

Vores Regionale Innovationsnetværk er til for at imødekomme og skærpe lokale relationer mellem offentlige og private organisationer og virksomheder samt at sikre lokal forankring og vækst. Videndeling og sparring er nøgleordene i de Regionale Innovationsnetværk, og det tilstræbes at nye samarbejder opstår. Netværkene er åbne for både medlemmer og ikke-medlemmer, men det forventes, at ikke-medlemmer bliver medlem af Danish Life Science Cluster umiddelbart ved indtræden i netværket.  Der er etableret ét netværk i alle fem regioner: Nord, Midt, Syd, Sjælland og Hovedstaden. De Regionale Innovationsnetværk mødes fire gange om året – tre gange i egen region og én gang nationalt, hvor alle landets regionale netværk mødes på tværs og deler erfaringer og viden.