Beskrivelse af netværk i Danish Life science Cluster

I Danish Life Science Cluster har vi tre typer af netværkstilbud med hvert sit formål og med det primære at mødes, videndele og samarbejde samt sikre vækst og innovation.

De tre typer af netværk er:

  • Temanetværk – udspringer af trends og tendenser
  • Udviklingsnetværk – understøtter og sikrer etablering af nye samarbejds- og innovationsprojekter og -aktiviteter.
  • Samarbejdsbaseret netværk og -forløb – gennemførelse af samarbejdsbaseret innovationsaktiviteter mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer. Formålet er at understøtte skabelsen af nye koncepter til nye produkter og løsninger til sundhedssektoren.

Med deltagelse i ét eller flere af netværkene får du en mulighed for at få indflydelse på løsningen af sundhedsområdets udfordringer og indgå i partnerskaber, som kan være med til at højne innovationen i Danmark. Derudover får du mulighed for at søsætte nye projekter og udvikle nye produkter til gavn for borgere og sundhedsfaglige personale.

Uanset hvilket eller hvilke netværk du ønsker at involvere dig i, kan du være med til at gå forrest med udvikling og innovation af life science og teknologi på sundhedsområdet.

Netværkene i Danish Life Science Cluster består alle af både offentlige og private aktører. Netværkene er aktuelle og relevante, de medvirker til at skabe nye relationer og kontakter samt til at skabe konkrete output til gavn for sundhedsområdet.

Temanetværk

Vores unikke Temanetværk udspringer af trends og tendenser i samfundet, som relaterer sig til Life Science. Formålet med disse netværk er at genere ny viden. Temanetværkene faciliteres af Danish Life Science Cluster og er afgrænset til ét år ad gangen. Efter et år vil gruppen af deltagere f.eks. have dannet sit eget netværk, blive konverteret til et udviklingsnetværk eller overgå til et projekt med eksterne bevillingsgivere. Netværkene er åbne for både medlemmer og ikke-medlemmer, men det forventes, at ikke-medlemmer bliver medlem af Danish Life Science Cluster umiddelbart ved indtræden i netværket.

 

Udviklingsnetværk

Vores Udviklingsnetværk er til for at forme nye idéer og sikre, at nye samarbejds- og innovationsprojekter og aktiviteter bliver skabt af netværkets deltagere. De nye projekter og/eller aktiviteter skal være med til at højne innovationsgraden i udviklingen af nye løsninger inden for life science og velfærdsteknologi til sundhedsområdet. Derfor er formålet med disse netværk at genere nye innovationsprojekter i samarbejder. Det er et krav, at netværket leverer et output, som lægger op til et test- og afprøvningsforløb eller udvikling af et nyt koncept til nye produkter til sundhedssektoren i et samarbejdsbaseret netværk eller forløb. Netværkene faciliteres af Danish Life Science Cluster og er åbne for både medlemmer og ikke-medlemmer, men det forventes, at ikke-medlemmer bliver medlem af Danish Life Science Cluster umiddelbart ved indtræden i netværket.  Netværkets medlemmer mødes fire gange om året ved en kombination af online og fysiske møder.

Samarbejdsbaserede netværk og -forløb

Vores samarbejdsbaserede netværk og -forløb henvender sig primært til virksomheder, der skal tilpasse eller videreudvikle produkter eller prototyper på produkter til sundhedssektoren i samarbejder. Undervejs i forløbet får virksomheder konkret input og feedback fra ekspert- og brugerpaneler på hvordan produktet/prototypen kan fungere i praksis og hvad der bør tilpasses. Netværkene er åbne for både medlemmer og ikke-medlemmer, men det forventes, at ikke-medlemmer bliver medlem af Danish Life Science Cluster umiddelbart ved indtræden i netværket. Netværket mødes fire gange om året og de deltagende virksomheder forventes at forberedes sig mellem hvert netværksmøde i forhold til de input ekspert- og brugerpanelet har givet. Undervejs i forløbet præsenterer virksomhederne deres nye koncepter eller tilpassede produkter eller prototyper som de har videreudviklet undervejs.