Bevilgede projekter – SSP

1. MOT – Måling af balance og dynamisk stabilitet

Partner: MOTI, SigmaNet ApS, Aalborg Universitet, Gug Boldklub

Udvikling og videnskabelig validering af måling af balance ved brug af acceleration til brug i sport og til faldforebyggelse hos ældre. MOTI muliggør objektiv dokumentering i faldforebyggelsesindsatser hos bl.a. ældre borgere, og potentielt bidrager til optimering af træningsprogram samt bibeholdelse af motivation.

 

2. FluoGuide – FG001

Partnere: FluoGuide, Briota, Rigshospitalet

FG001 lights up cancer and help the surgeon to remove all cancer, the first time. The increased precision reduces the risk of disable the patient by removing too much of their brain. This application will support a trial to explore FG001’s potential to guide brain surgery of less aggressive cancers.

 

3. Digital, skræddersyet & sundhedsfaglig rådgivning til patienter med osteoporose (DISKOS)

Partnere: OSAIA Health ApS, Rad

DISKOS projektet vil med udgangspunkt i en nyudviklet app til patienter med osteoporose videreudvikle og teste en platform, der tilbyder patienterne digital, skræddersyet og individuelt tilpasset sundhedsfaglig rådgivning. Formålet er at udvikle en kommercialiserbar digital osteoporoseplatform som kan skaleres nationalt og internationalt.

 

4. FodFejl

Partnere: LBN Medical, Fodfejl ApS, SENS Innovation, NOA Ignite, Region Nordjylland, Ideklinikken

Med stræksensoren som diagnostisk redskab kan der stilles en hurtig og præcis diagnose af fodfejlstilling, med henblik på forebyggelse, behandling og monitorering af relaterede belastningsskader i underekstremiteterne. Således gøres det muligt at vælge den optimale behandling til den enkelte patient, samt monitorere dens effekt.

 

5. Laximeter

Partnere: Medichanical Engineering, Hugin Expert A/S​, Medodan, CH Partner, Ideaal, Aalborg Universitet – Institut for Materialer og Produktion

The purpose of this SSP project is to mature the technology and business model from a previous successful SSP project, into an investment ready new spin-out company. Where the international market need has already been reasonably documented, and technology proof-of-concept established, planning for product realization, clinical technology documentation and industrial validation will be the valuable outcomes of this project.

 

6. TREAT- Essential Region Hovedstaden

Partnere: Treat System, Sirenia, Syddansk Universitet, Region Syddanmark

TREAT Essential – Kliniskafprøvning af et personligt beslutningsstøttesystem til antibiotikabehandling. Formålet med dette projekt er at afprøve det nyudviklede optimeret systemet i klinisk praksis.

 

7. Cuff Pressure Algometry

Partnere: Investors’ Way, Nocitech, Aalborg Universitet

In Denmark, people living with chronic pain increased from 19% in 2000 to 29% of the population in 2017. A significant obstacle for effective pain therapies is the current lack of tools for pain research. Cuff Pressure Algometry is a novel solution for quantitative and objective pain assessment within general pain research and drug development capable of mechanism-based pain profiling.

 

8. Øget sundhed og bæredygtighed ved prædiktion af patientstrømme

Partnere: HUGIN EXPERT, Nordic Data Group, TREAT Systems, Aalborg Universitet, Hjørring kommune

Projektet har til formål at anvende Al til at reducere ventetiden, forbedre arbejdsmiljøet og øge effektiviteten i Akut- og Traumecenter ved Aalborg Universitetshospital ved at prædiktere patientstrømme og ventetid.

 

9. Amphi-TIPS: Tidlig identifikation af præhospital sepsis

Partnere: Amphi Systems, Treat Systems, Aalborg Universitets Hospital

Sepsis er en alvorlig infektion, som koster mange dødsfald og har betydelige behandlingsomkostninger. Hvis sepsis patienter kan få et mere optimalt behandlingsforløb og korrekt antibiotikabehandling kan gives hurtigere kan der spares mange penge og redes mange liv. Formålet med dette projekt er at implementere, klargøre CE-mærkning og klinisk afprøve Amphi-TIPS til tidlig opsporing af sepsis hos de præhospitale patienter.

 

10. Ny intelligent ventilation af toilet og vådrum

Partnere: IWI Technology II, Accipio, JS Ventilation, Teknologisk Institut

Smitte kommer i sin hovedform som kontakt eller luftbåren og især den sidste form er predominant for virale sygdomme. Små rum, med hyppig brug som fx fællestoiletter kan derfor være en stor smittekilde og der er brug for løsninger her. Projektet ønsker at udvikle og eftervise nye metoder der sikrer brugerne på hospitaler, skoler, plejehjem, større arbejdspladser bedre.

 

11. MENTOR

Partnere: Unikk.me, Lifeguard Health, Aalborg University Hospital

In this project, Unikk.me, Aalborg University Hospital and Lifeguard Health will collaborate to develop and pilot-test the Mentor solution. Mentor will be the world’s first solution that allows healthcare professional to utilise everyday personal health-related data on a massive scale while providing the patients with 100% control of their data.

 

12. Neurofeedback behandling til kroniske smertepatienter

Partnere: REDO – Neurosystems, Aalborg Smerte- og Sportsklinik, noaQA, Center for Klinisk Forskning

Projektet har til formål at udvikle fremtidens medtech software til smertelindrende behandling af kroniske smertepatienter. Projektet foregår i samarbejde med Center for Klinisk Forskning (CKF) for at teste effekten af “RELEARN” teknologien.

 

13. Sundhedsteknologisk Ideplatform

Partnere: Verbesser, BinnEx, byLink, SOSU Nord, Videnscenter for Velfærdsteknologi – Vest

Projektet ønsker at opbygge en fælles online platform, hvor ideerne vil blive behandlet seriøst og sendt videre til rette samarbejdspartnere. Med SSP-projektet ønsker vi at afklare hvorledes en bæredygtig forretningsmodel for idéportalen kan se ud og igangsattes.

 

14. GlucoSafe II

Partnere: Treat Systems, CE Toolbox, Aalborg Universitet

GS2 er et Al-baseret beslutningsstøtteværktøj til brug for læger og sygeplejersker på intensivafdelinger. GS2 optimerer to livsunderstøttende behandlinger: insulinbehandling til blodsukker-kontrol og ernæring af patienterne.

 

15. MDRdoc – Automated Compliance Documentation

Partnere: CE Toolbox, mHealthQA, AW Technologies, Aalborg Universitet

Det er projektets mål at udvikle en prototype af et software værktøj – MDRdoc – til automatiseret generering af teknisk dokumentation med integreret ISO13485 kvalitetsstyring, der kan sætte MedTech startups i stand til at få deres produkter på markedet op til 9 måneder hurtigere.

 

16. Pre-operative planning af knee surgery

Partnere: Team-Mediconsuit, Hugin Expert, Aalborg Universitet

The purpose of this project is to develop an Artificial Intelligence model and thereby advance the product from its current “test and development stage” and into “market test and validation”. Furthermore close interaction with the physiotherapy market segment will be a key element with the goal of committing the parties to a real patient trial for product and commercial validation.

 

17. Prædiktering af fremtidige behov

Partnere: Hugin Expert, Treat Systems

Dette projekt vil anvende Al teknologi til prædiktering af fremtidige behov for ydelser under Servicelovens §83 og §83a. Målet er at blive i stand til at forudsige et øget (eller reduceret) behov for hjælp med henblik på at etablere en tidlig og målrettet forebyggende indsats til gavn for borgeren, kommunen og samfundet.

 

18. Markedsmodning af ny metoder til undersøgelse af neuropati

Partnere: Investors’ Way, RoboInsights, Aalborg Universitet

Udvikling af nyt banebrydende udstyr til undersøgelse af tynde nervefibre og avanceret elektrisk stimulation. Det overordnede mål er på sigt at udvikle et produkt, som kan understøtte et digitalt og individualiseret patientforløb – på tværs af overgangene.

 

19. TrachFlush

Partnere: AW Technologies, medicQA, Aalborg Universitet

TrachFlush-produkt er et produkt til rensning af de øvre luftveje for sekret og væske hos respiratorpatienter, for at minimere risikoen for lungebetændelse (Ventilator Associated Pneumonia – VAP). TrachFlush har potentiale til at reducere omkostningerne forbundet med VAP gennem en ny, effektiv og revolutionerende forebyggelses-procedure.

 

20. Skånsom forflytning

Partnere: Liftup, Serini, Aalborg Kommune, Rebild Kommune, SOSU Nord, Videnscenter for Velfærdstekonlogi – Vest

Projektet arbejder med at skabe skånsomme forflytninger for både sundhedspersonalet og borgeren.

 

21. Parkinson dagbog

Partnere: MODI Tech, Medei, Aalborg Universitet

MODI Tech har i samarbejde med neurologer og Parkinsonforeningen i Danmark udviklet en digital Parkinson dagbog, som består af en app, som hjælper parkinsonborgere og neurologer til at få et bedre klinisk beslutningsstøtteværktøj, så Parkinsons sygdommen kan stabiliseres.

 

22. Sansestimulerende lænestol

Partnere: ABRACE, KEBE, BB Medier, University College Nordjylland

Formålet med projektet er færdigudvikling af et koncept centreret om at afhjælpe kropslig uro via forskellige stimuli. Dette med øje for det cestetiske udtryk for at afværge den stigmatisering, der kan forekomme for brugere/patienter ved brug af eksisterende hjælpemidler, herunder bl.a. kuglebassiner, kadeveste, kædedyner mv.

 

23. Inkontinens II

Partnere: InnoCon Medical, ​Inventors’ Way, PARTDESIGN, Aalborg Universitet

Banebrydende behandling af inkontinens med elektrisk stimulation. – Projektets mål er at komme fra prototype til en færdigudviklet stimulator, der er klar til verifikationstest. Der er i denne forbindelse særlig fokus på brugervenlighed.

 

24. Aktiv Træning med ROBERT®

Partnere: Lifescience Robotics, NeuroRehab, Professionshøjskolen UCN, Vestdansk Center for Rygmavsskade

Projektet har til formål at tilføje aktiv træning til genoptræningsrobotten, ROBERT®. Således vil produktet nå ud til en bredere målgruppe og tilføre mere værdi, da ROBERT® vil kunne anvendes i hele genoptræningsforløbet og kunne understøtte det sundhedsfaglige personale i endnu flere situationer.

 

25. DermaCam – En platform for optisk analyse af hudstruktur.

Partnere: Cortex Technology, Ate-Denmark, Kjærulf Design, Aalborg Universitet

Projektet ønsker at udvikle en optisk løsning til flere forskellige dermatologiske formål. Efter produktlancering vil løsningen indgå i en samlet platform, der giver enestående muligheder for analyse af både hudens underliggende struktur, hudens fysiske egenskaber samt hudens overfladestruktur.

 

26. Robotassisteret Ultralyd

Partnere: LT Automation​, Robert ApS, Robotic Ultrasound​, MEDEI, Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet

Konstruktion af en robotarm til at manøvrere transduceren på et ultralydsscanningsapparat. Robotarmen skal afhjælpe den ergonomiske udfordring, som undersøgeren ved ultralydsscanning af gravide er udsat for bl.a. som følge af stor variation i vinkling og tryk på transducer.

 

27. Screenings- og evidensbaseret træningsredskab mod baglårsskader til sportsklubber

Partnere: FysioMeter, Smede- og Maskinværksted Kurt Jensen, Kaek, AaB Fodbold

Projektet ønsker at udvikle et evidens-baseret screenings- og træningsredskab målrettet baglårsskader med elementer af gamification og telemonitorering til sportsudøver.

 

28. Markedsudvikling for X-pander®

Partnere: Medichanical Engineering, NEK Værktøjsfabrik, Cephalon, Aalborg Universitetshospital

X-pander® er et nyudviklet og patenteret kirurgisk måleudstyr, til vurdering af ledskålens geometri og eftergivelighed (knoglekvalitet). Herved sikres en bedre tilpasning af ledskålen, således risiko for kliniske komplikationer, herunder om-operationer, mindskes

 

29. Hang on Home

Partnere: InnoFlex, Boxen Emballage, Ideklinikken

HangOn Home – Sikring af patienters ejendele, er resultatet af en ide fra en sygeplejerske, der observerede, at patienters ejendele enten blev opbevaret uhygiejnisk, eller i mange tilfælde forsvandt under indlæggelse. Boksen følger patienten fra indlæggelse til udskrivning, og er en hygiejnisk engangsløsning, der også er opbevaringsvenlig før brug.

 

30.Fremtidens Demenssikring

Partnere: ACUBIT, Xtel, Majdall

At udvikle en en inteligent lokaliserings-”brik” der kan anvendes til demente. Brikken skal være med til at øge sikkerheden for målgruppen samt frigive mere tid til pleje og omsorg fra personolaet fx plejehjem.