CEO-netværk

I et fortroligt forum, videndeler og erfaringsudveksler direktører/personer fra virksomheder på sundhedsområdet på tværs af brancher inden for life science. Med afsæt i tillid mellem deltagerne stilles der skarpt på at bringe konkrete erfaringer i spil

Hvorfor deltage i netværket?

Deltag i Danish Life Science Clusters netværk for CEOs, som er en ramme for videndeling blandt virksomhedsledere i virksomheder på sundhedsområdet. Her sætter vi spotlight på konkrete, organisatoriske problemstillinger og udfordringer, som direktører møder i deres arbejde med sundhedsinnovation. Emnerne spænder bredt fra funding, tolkning af regulativer, brobygning fra videninstitutioner, rekruttering og implementering mv.

CEO-netværket udspringer fra Region Nordjylland og henvender sig til CEOs og personer med beslutningskompetencer i virksomheder fra hele landet.

Hvor tit mødes vi?

CEO-netværket mødes minimum fire gange årligt og efter behov. Netværkets deltagere er selv med til at give input, lave dagsorden og skabe indhold i møderne.

– Jeg ser frem til at være en del af en fortrolig gruppe i CEO-netværket, hvor vi mødes regelmæssigt og kan få og give sparring på de udfordringer, om vi hver især står med. Samtidig ser jeg frem  til, at vi kan følge og blive inspireret af udviklingen i hinandens virksomheder. Christoffer Mørch, Ideaal.

Sådan kommer du med i netværket

Kontakt os, hvis du ønsker at være med i netværket. Som deltager får du tilsendt en separat invitation til hvert netværksmøde.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster