Netværk om FN’s verdensmål

Omsæt globale verdensmål til konkret handling! Arbejder du allerede med Verdensmålene i din organisation? Skal du i gang, eller er du interesseret i at vide mere om FN´s verdensmål? Så vær med i vores netværk, hvor du også er med til at sætte dagsordenen.

Hvorfor deltage i netværket?

Er du ansat i en kommune, virksomhed eller vidensinstitution, som har verdensmål på dagsordenen, har du mulighed for at være med til at forme Danish Life Science Clusters netværk for arbejdet med FN´s verdensmål. Derudover kan du med deltagelse i netværket:

  • Få inspiration og viden om, hvordan andre arbejder med verdensmålene i virksomheden, vidensinstitutionen og i kommunen
  • Blive klogere på, hvordan du og din organisation arbejder konkret med målene – som giver mening for jer – og hvordan I samtidig sikrer en mere bæredygtig verden
  • Være med i dialogen om udvælgelse af mål og udfordringer ved at komme i gang med arbejdet med verdensmål
  • Få forslag til metoder og værktøjer, du kan bruge i din organisation

Netværket om FN’s verdensmål skaber et rum for erfaringsudveksling og videndeling og inspiration på tværs af videninstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder.

Som deltager i netværket vil du få indsigt i forskellige aktørers barrierer og udfordringer. Netværket kan derfor være med til at omsætte globale verdensmål til konkrete handlinger, som er med til at gøre en forskel i din organisation, for kunder, leverandører, lokalsamfund, borgere m.m.

Obs: Netværket kan ikke bruges til salg og markedsføring af løsninger.

Hvor tit mødes vi?

Netværket afholder 2 årlige møder á 4 timers varighed, samt 2 årlige online-møder á 1 times varighed.

Mødetemaer er praksisnære og vælges fra gang til gang.

Deltagere får automatisk besked og information om kommende møder og aktiviteter i netværket.

Baggrunden for netværket

Flere danske virksomheder og kommuner arbejder allerede med FN´s verdensmål, men mange savner stadig værktøjer og metoder til at komme i gang eller udvælge, hvilke mål der er relevante at arbejde med. Men hvordan omsætter I globale og omfattende verdensmål til konkret virkelighed, der hvor I er? Og skal I vælge alle mål – eller bare nogle?

Hvordan kommer du med i netværket?

Er du eller din organisation medlem af Danish Life Science Cluster, så har du automatisk mulighed for at være med i netværket.

Er I ikke medlem endnu, kan du her læse mere om medlemsskab

Vil du høre mere om netværket og/eller være med som deltager på et kommende netværksmøde, så ring eller send os en mail (se kontaktinformation øverst på siden).

Kontakt os og vær med i netværket

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster