Netværk om vagtplanlægning

Debatterer udfordringer i forhold til rekruttering, fastholdelse ledelse og vagtplanlægning af den nye generation af medarbejdere i sundhedssektoren.

Hvorfor deltage i netværket?

Er du ansat i en af landets kommuner, og har I udfordringer med rekruttering, fastholdelse og vagtplanlægning af sundhedsfagligt personale? Eller har din virksomhed løsningen til kommunernes udfordringer?

Måske er du leder eller underviser på en af landets sosu- eller sygeplejerskeuddannelser og oplever en nedadgående kurve i rekruttering af studerende? Måske efterlyser I ideer til aktiviteter og metoder til fastholdelse af dem, som allerede er i gang med uddannelsen?

Hvis du kan svare ja til et af disse punkter, så er du selvskrevet til dette netværk, som sætter fokus på rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale, ledelse af den kommende generation af medarbejdere i sundhedssektoren samt effektivisering af vagtplanlægning.

Hvad får du ud af netværket?

Din aktivitet og engagement i netværket og udbytte hænger sammen. Som deltager i netværket skal du bidrage med viden, ideer og erfaringer. Til gengæld vil du opleve, at du får værdifulde relationer og nye samarbejdspartnere. Sammen kan I:

  • Styrke hinanden
  • Afprøve nye ideer og fremtidige beslutninger
  • Give hinanden inspiration
  • Få viden om trends og markedsudvikling

Baggrunden for netværket

Netværket for vagtplanlægning er etableret på initiativ af Danish Life Science Cluster for at imødekomme behovet for større fokus på udfordringer og løsninger inden for digital automatiseret vagtplanlægning. Temaerne spænder bredt og fastlægges i samarbejde med deltagerne. Fx ny forskning inden for mandskabsplanlægning, input fra førende leverandører på markedet, medarbejderfastholdelse, automatisering og intelligent brug af data og ressourceforbrug, kørsel og hurtigt skiftende arbejdsopgaver.

Fokuspunkter for netværket for Smart Vagtplanlægning

Løsningerne i netværket har blandt andet fokus på:

  • Medarbejderinddragelse og -fastholdelse
  • Fremtidens medarbejdere og ledere
  • Automatisering og intelligent brug af data
  • Ressourceforbrug og kørsel
  • Hurtigt skiftende arbejdsopgaver
  • Forskellige kompetencer hos medarbejderne

Hvor tit mødes vi?

Netværket afholder 4 årlige møder, hvoraf 1 afholdes online.

Netværket er gratis for Danish Life Science Clusters medlemmer. Kommende arrangementer oplyses på Danish Life Science Clusters hjemmeside.

Hvordan kommer du med i netværket?

Vil du høre mere om netværket og/eller være med som deltager på et kommende netværksmøde, så ring eller send os en mail (se kontaktinformation øverst på siden).

Kontakt os og vær med i netværket

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster