6 bud på løsninger på de demografiske udfordringer som presser sundhedsvæsenet

to bedsteforældre med to babyer
Foto: Pixabay

Vi lever længere og får færre børn. En demografisk udvikling som har omfattende betydning for især fremtidens sundhedsvæsen og ældrepleje. På WHINN – Week of Health and Innovation 2023 kan du møde danske og internationale eksperter og høre deres bud på løsninger på de demografiske udfordringer.

I 2050 vil andelen af personer over 65 år være på omkring 30 % (sammenlignet med ca. 20 % i dag). En ældre befolkning har et større behov for sundhedspleje og pleje af ubegrænset varighed. (Kilde: EU-kommissionen)

Sammen med de grønne og digitale omstillinger er demografiske forandringer den tredje transformation, der former Danmarks – og Europas fremtid.

Demografiske ændringer har en stærk indvirkning på vores økonomier, på vores velfærds- og sundhedssystemer samt på bolig- og infrastrukturbehov. Hvis vi forstår årsagerne til de demografiske udfordringer, giver det os mulighed for bedre at håndtere konsekvenser og forberede os på fremtiden.

WHINN – Week of Health and Innovation 2023 kan du høre om de seks demografiske udfordringer og løsninger. Den første kommer fra professor Jes Søgaard, Syddansk Universitet, som fortæller om betydningen af demografisk aldring for vores sundhedsvæsen og ældrepleje. Hør hans og fem andre bud på WHINN.

Fem andre bud på udfordringer og løsninger

– Vi skal løse udfordringen med multisygdom, så patienterne får sammenhængende og effektive forløb. Hør om ‘Multisyge – Løsninger med patienten i centrum’, når patienter, virksomheder og sundhedspersonale diskuterer løsninger og giver deres bud, som taler ned i patientens behov.

– Skab fremtidens sundhedssystem sammen. Samarbejdet mellem visionære forskere og innovative virksomheder er nøglen til at skabe banebrydende forandringer indenfor sundhedsvæsnet.

– Vi skal uddanne til fremtidens nære og virtuelle sundhedsvæsen. Rekruttering af de rette medarbejdere i sundhedsvæsnet er en afgørende faktor for at sikre et bæredygtigt og fremtidssikret sundhedsvæsen i verdensklasse.

– Fremtidsperspektiver på den selvhjulpne borger. Der findes masser af løsninger, men hvordan får vi dem aktivt implementeret, så borgeren bliver mere selvhjulpen? Data og debat på WHINN.

– Sæt fokus på sunde, aldersvenlige og bæredygtige levemiljøer. En del af løsningen er at skabe boligmiljøer med en høj grad af tilpasningsevne, så det er muligt at blive i eget hjem i længere tid.

WHINN – Week of Health and Innovation 2023 afholdes den 8.-9. november 2023 i Forskerparken i Odense. Læs mere om programmet og køb billet til en eller begge dage på www.whinn.dk. Sidste frist for tilmelding er 1. november 2023.

For mere information

Projektleder Event

Simone Walther Timmermann

Danish Life Science Cluster
HUB Nordjylland
+45 29 79 06 60