82 mio til erhvervsfyrtårn – Danmark skal have verdens førende sundhedshovedstad

København skal være verdens førende sundhedshovedstad. Et nyt erhvervsfyrtårn for life science har netop modtaget godt 80 mio. kr., som skal være med til at gøre Danmark til et internationalt udstillingsvindue for nyskabende sundhedsløsninger. I første omgang skal erhvervsfyrtårnet bl.a. bekæmpe svær overvægt – og på sigt skal der findes bedre løsninger til kronikere, psykiatriske patienter og ældre.

Svær overvægt er en af verdens væsentlige sundhedsudfordringer. Men hverken det offentlige sundhedsvæsen eller private virksomheder kan alene løse udfordringerne med at forebygge og behandle svær overvægt. Det kræver samarbejde på tværs.
Derfor er flere virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner, region og andre offentlige aktører gået sammen om en række innovationspartnerskaber, der skal skabe sundhedsløsninger inden for life science og velfærdsteknologi.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter partnerskabet med 82,4 mio. kr. fra REACT-EU.

Topchef i Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, står i spidsen for partnerskabet, der har fået navnet Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt.

– Vi kommer ud af covid-19-pandemien med vigtig viden om, at de største sundhedsudfordringer ikke kan løses af den offentlige sundhedssektor alene – eller af det private alene. Den viden skal vi tage med os, og vi skal udnytte den samlingskraft, og den unikke tillid, vi har til hinanden til at løse udfordringen med svær overvægt, som er verdensomspændende, siger Lars Fruergaard Jørgensen, CEO i Novo Nordisk.

CEO i Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen, t.h. og Tue David Bak, Managing Director i Greater Copenhagen, t.v., som også er en del af hovedkonsortiet i Erhvervsfyrtårn Life Science.

Læs pressemeddelelse fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Sundhedsteknologi skal bekæmpe overvægt

De nye partnerskaber mellem offentlige og private skal bl.a. forebygge overvægt blandt skolebørn med brug af sundhedsteknologi, der inspirerer til et sundere liv. Et andet fokusområde er at hjælpe ledige med svær overvægt tilbage på arbejdsmarkedet.
Pilotprojekterne gennemføres på tværs af ex. kommuner, hospitaler, private virksomheder i hele landet, fonde, pensionsselskaber og videninstitutioner.
Mere end 2,3 millioner voksne danskere er i dag overvægtige. Heraf lever 800.000 med svær overvægt, hvilket vil sige, at de har et BMI på over 30. For normalvægtige ligger BMI mellem 18,5 og 24,5.

Offentlige og private parter står sammen

Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt adskiller sig fra mange tidligere initiativer ved, at hele økosystemet har givet håndslag på en fælles indsats. Det gælder bl.a. Region Hovedstaden, kommunerne i regionene, Københavns Universitet, Greater Copenhagen og Wonderful Copenhagen.

– Der er ingen tvivl om, at denne udfordring kræver et stærkt partnerskab og tæt samarbejde. Derfor ser vi i Danish Life Science Cluster frem til at være med til at sikre et flow af viden fra videninstitutioner, så virksomheder inden for life science og velfærdsteknologi i hele landet kan skabe vækst. Vores mål er at skabe bæredygtige sundhedsløsninger til gavn for både borgere, virksomheder og sundhedssektoren, siger Diana Arsovic Nielsen, CEO i Danish Life Science Cluster, som er en del af erhvervsfyrtårnets hovedkonsortium.

En business case for erhvervsfyrtårnet i hovedstaden anslår, at den nye samarbejdsmodel kan bidrage til en øget virksomhedsomsætning på op imod 27 milliarder kroner årligt kroner frem mod 2030.

Erhvervsfyrtårne skal styrke væksten efter Covid-19

Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt bygger på anbefalinger fra Vækstteam Hovedstaden; ét af i alt syv regionale vækstteams, som tidligere er nedsat af regeringen.
De syv vækstteams, der består af repræsentanter for bl.a. erhvervslivet, fagbevægelsen, pensionsselskaber, regioner og kommuner, har givet anbefalinger til, hvordan Danmark styrker væksten og skaber flere arbejdspladser i kølvandet på Covid-19 pandemien.
Anbefalingerne skal nu gøres til virkelighed i en række regionale fyrtårne i hele landet. Regeringen har samlet afsat 1 mia. kr. til udmøntning af de regionale fyrtårne. 595 mio. kr. udloddes i 2022- 2023 og 500 mio. kr. efter 2023. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop fordelt midlerne.

Erhvervsfyrtårn Life Science skydes officielt i gang den 28. marts 2022 med Life Science Summit på Københavns Rådhus.

Vil jeres organisation være en del af de mange pilotprojekter i erhvervsfyrtårnet, så kontakt Danish Life Science Cluster.

Hovedkonsortiet i Region Hovedstaden består af:

• Erhvervshus Hovedstaden
• Københavns Universitet
• Københavns Professionshøjskole
• Region Hovedstaden
• KKR
• Københavns Kommune
• Wonderful Copenhagen
• Copenhagen Capacity
• Greater Copenhagen
• PensionDanmark
• Novo Nordisk
• Danish Life Science Cluster

For mere information

Enhedschef

Trine Søby Christensen

Danish Life Science Cluster
OPI og partnerskaber
HUB Nordjylland
+45 2883 8312