Borgmester: Fremtidens udfordringer kræver bedre samarbejde mellem kommuner

De danske kommuner skal løfte i flok for at finde tilstrækkeligt med løsninger til at løse fremtidens sundhedsudfordringer. Furesø Kommune tager nu initiativ til nyt et partnerskab gennem Erhvervsfyrtårn Life Science. Partnerskabet skal samarbejde om velfærdsløsninger, der kan skabe mere lighed i sundhed.

Sammen med Erhvervsfyrtårn Life Science går Furesø Kommune forrest i et nyt samarbejde, der skal understøtte kommunerne i deres arbejde for at finde nye velfærdsløsninger. Det skal ske igennem en række fælles aktiviteter, så kommunerne sammen kan løfte den store opgave. Indsatserne skal bl.a. være med til at identificere de kommunale behov og dermed den efterspørgsel på nye produkter, som virksomheder og vidensinstitutioner skal hjælpe med at udvikle.

– Vi oplever i kommunerne, at vi står meget hver for sig, selv om vi skal finde løsninger på de samme problemer og udfordringer. Derfor vil vi gerne starte samarbejdet mellem kommunerne allerede inden, virksomhederne kommer på banen og tilbyder deres løsninger. På den måde kan vi samarbejde om udvikling, ressourcer og dele erfaringer, når de rigtige løsninger skal ud og afprøves blandt borgere og personale, siger borgmester Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune, som er en af initiativtagerne til det nye projekt.

Borgmester i Furesø Kommune Ole Bondo Christensen. Foto: Ebbe Forup.

Kommunerne skal være hjemmemarkedet

Danish Life science Cluster er en del af hovedkonsortiet i Erhvervsfyrtårn Life Science. Her samarbejder en lang række offentlige og private aktører i Region Hovedstaden om at udvikle nye løsninger gennem innovative partnerskaber.

Eksportmuligheder kræver et stærkt hjemmemarked

Partnerskabet skal sikre et tættere samarbejde mellem kommunerne om de nye velfærds- og sundhedsløsninger. Derudover er målet også at støtte virksomhederne i at afprøve produkter og teknologier på et hjemmemarked, inden de kigger mod udlandet

– Der er et stort potentiale for danske life science-virksomheder i at skabe vækst globalt set. Hvis vi kan få danske kommuner til at arbejde mere systematisk sammen om efterspørgsel på nye velfærds- og sundhedsløsninger, så er betingelserne for virksomhedernes vækstmuligheder gode, mener Lars Fruergaard Jørgensen, CEO i Novo Nordisk og formand for hovedkonsortiet i Erhvervsfyrtårn Life Science.

Lars Fruergaard Jørgensen, CEO i Novo Nordisk og formand for hovedkonsortiet i Erhvervsfyrtårn Life Science.

Virksomheder: Test jeres løsninger i Furesø Kommunes Life Science Living Lab

Ny fælles model

Arbejdet med de fælles kommunale aktiviteter skal danne grundlaget for en fælles model for offentlig-privat innovation med fokus på velfærds- og sundhedsområdet.

De fælles aktiviteter, der indtil videre planlægges i projektet, er:

  • – Workshops, der afdækker de kommunale behov og udfordringer
  • – Markedspladser, brugerpaneler og workshops, hvor virksomheder og kommunale medarbejdere kommer i dialog om behov/udfordringer og mulige løsninger
  • – Hjælp og støtte til opstart og facilitering af konkrete OPI-projekter
  • – Skalering og vidensdeling om projekternes resultater.

Fakta

Udover Furesø Kommune, Danish Life Science Cluster og Erhvervsfyrtårn Life Science deltager følgende parter i projektet:

  • Erhvervshus Hovedstaden
  • DTU
  • Københavns Professionshøjskole
  • Center for Offentlig Privat Innovation
  • MindFuture
  • Innoba.

Frit efter pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

For mere information

Enhedschef

Trine Søby Christensen

Danish Life Science Cluster
OPI og partnerskaber
HUB Nordjylland
+45 2883 8312