Danish Life Science Cluster hilser ny life science-strategi velkommen

Danish Life Science Clusters interim direktør, Bjarke Bak Christensen hilser den nye life science- strategi velkommen og ser mange gode elementer om bl.a. sundhedsdata, kommercialisering og offentlig privat samarbejde.

Regeringen lancerede den 16. april 2021 38 initiativer, der skal løfte dansk life science op i verdensklasse til gavn for patienter, det danske velfærdssamfund og dansk økonomi.

– Det er en flot ny strategi for dansk life science, som indeholder mange gode elementer om bl.a. sundhedsdata, kommercialisering og offentlig privat samarbejde, siger Bjarke Bak Christensen, der her giver sit syn på den nye life science-strategi, og hvordan Danish Life Science Cluster vil bidrage til at løfte dansk life science og velfærdsteknologi til det næste niveau.

I Danish Life Science Cluster ser vi meget frem til kunne bidrage med at understøtte strategien.

Danish Life Science Cluster er fysisk tilstedeværelse i alle fem danske regioner, og kan dermed bidrage til at skabe netværk på tværs af hele landet og sikre, at vi samler de bedste kræfter fra forskning, virksomheder, hospitaler og kommuner til at løse de udfordringer strategien peger på.

En af de primære opgaver i Danish Life Science Cluster er at skabe en stærk videnbro mellem det offentlige, det private og videninstitutionerne. Med videnbroer vil vi sikre, at de uvurderlige mængder af viden, der genereres på videninstitutionerne, kommer til gavn i virksomhederne og i sundhedsvæsnet og skaber løsninger for kommuner og virksomheder, som samtidig bidrager til vækst i virksomhederne.

Samtidig vil vi bidrage til at modne sundhedsvæsnet, så regioner og kommuner bliver endnu mere klar til at samarbejde og samudvikle life science-løsninger og velfærdsteknologi med store og små virksomheder. Ikke mindt på sundhedsdataområdet hvor Danish Life Science Cluster står med stærke kompetencer.

Danmarks nationale sundhedsklynge for life science og velfærdsteknologi ser frem til at trække i arbejdstøjet og bidrage til at skabe endnu flere innovative løsninger til gavn for patienter, det danske velfærdssamfund og dansk økonomi.

Fakta om den nationale life science-strategi

Regeringens strategi for life science indeholder 38 initiativer inden for 7 temaer:

  1. Bedre rammer for forskning og udvikling
  2. Bedre brug af sundhedsdata
  3. Danmark som udstillingsvindue
  4. Højt kvalificeret arbejdskraft
  5. Målrettet internationalisering og myndighedssamarbejde
  6. Sund og grøn vækst
  7. Vidensdeling og samarbejde

Den nye life science strategi er finansieret som en del af eksportpakken fra december 2020, hvor der blev afsat 70 mio. kr. årligt i 2021-23 til udvikling af strategien. Derudover blev der på finansloven for 2021 afsat en reserve på 30,4 mio. kr. i perioden 2022-24 til en national life science-strategi.

Læs mere om den nationale life science stategi (Sundhedsministeriet)

Se kommende arrangementer i Danish Life Science Cluster