De fleste af sundhedssektorens udfordringer kan løses med strukturændringer

Politikerne i Folketinget ønsker at fremme innovation på sundhedsområdet. Derfor var Danish Life Science Cluster forleden inviteret til Christiansborg for at være med til at belyse potentialer og barrierer for sundhedsinnovation. Direktør Diana Arsovic Nielsen medbragte to klare anbefalinger til at imødegå udfordringerne for sundhedsinnovation.

Danish Life Science Cluster var forleden en del af et ekspertpanel, der blev bedt om at gøre politikerne klogere på, hvad Folketinget konkret kan gøre for at fremme sundhedsinnovation.

Ekspertmødets formål var at sætte fokus på potentialer og barrierer for sundhedsinnovation – og ikke mindst på de politiske indsatser, der kan styrke innovationskraften.

En af eksperterne i panelet, Jacob Høy Bertelsen, CEO i virksomheden Enversion, trakstregerne op fra start med kommentaren:

– Vi kan få verdens bedste sundhedsvæsen – det kræver blot nogle små justeringer.

Jacob Høy Bertelsen, CEO i virksomheden Enversion.

Alt for meget bliver tabt på gulvet pga. barrierer

Og strukturændringer i sundhedssektoren er et stort behov, var ekspertpanelet enige om.
Vi kommer ganske enkelt ikke til at indfri de potentialer, som Robusthedskommissionen beskriver, med den nuværende struktur, sagde Jannik Zeuthen, Head of Policy & Partnerships, Health Tech Hub Copenhagen.

– Alt for mange potentielle gevinster bliver tabt på gulvet i sundhedssektoren – og de fleste tab sker i implementerings- og skaleringsfasen. Derfor er der brug for politisk åbenhed og handlekraft for at skabe fremtidens struktur for digitalisering af sundhedsvæsnet, forklarede Jannik Zeuthen for sundhedsudvalget.

Læs om: om folketingets sundhedsudvalg

Der mangler funding til at implementere andre løsninger

Jannik Zeuthen pegede på to store udfordringer for, at værdifulde dokumenterede løsninger ikke skaleres og kommer til gavn for flere.

  • Der er betydelige geografiske forskelle i organisering, juridiske standarder og it-løsninger, der gør det vanskeligt at overføre én løsning fra fx en kommune til en anden.
  • Der mangler ledelsesmæssigt fokus på og incitament til at udbrede løsninger, der er udviklet i andre organisationer. Der findes gode muligheder for at søge funding til udvikling af nye løsninger – men stort set ingen muligheder for at få støtte til implementering af andres løsninger. Derfor er det sjældent en ledelsesmæssig kerneopgave at skalere eksisterende løsninger.

– Vi har dog ikke fundet nogle udfordringer, som vi ikke kan løses, og mange af dem kan ændres ved strukturændringer, sagde Jannik Zeuthen og pegede på rapporten BETTER DIGITAL HEALTH fra 2023, som indeholder en anbefalinger om mere sammenhæng og samarbejde til gavn for borgere og et sundhedsvæsen under pres.

– Et forslag kunne være, at udviklingsprojekter bliver belønnet, når løsningen implementeres, eller at der ligger et belønning, når vi implementerer en allerede godkendt løsning – måske fra udlandet, sagde Jannik Zeuthen.

Flere partnerskaber og innovative indkøb

Også direktør i Danish Life Science Cluster, Diana Arsovic Nielsen havde konkrete løsningsforslag med til Folketingets sundhedsudvalg:

  • For det første bør vi etablere flere innovative offentlige-private partnerskaber. Det kræver fælles fokuseret indsats, at løse komplekse udfordringer og disse partnerskaber kan være nøglen.
    Det er afgørende, at partnerskaberne er behovsdrevne og sigter langt på specifikke udfordringer. Der skal være adgang til fælles økonomi, og der skal måles på værdiskabelse på tværs af sektorer.
  • For det andet skal vi investere med fokus på værdi. Vi skal benytte os af innovative udbuds- og afregningsmodeller. Implementering og skalering kræver finansiering – enten i form af dansk indkøb eller eksport. Vi kan ikke få løsningerne ud i virkeligheden, hvis vi ikke anskaffer og belønner de private for at bidrage til implementering og værdiskabelse for både borger og personale.

I 2023 faciliterede Danish Life Science Cluster samarbejde mellem mere end 400 forskellige partnere og hjemtog over 300 mio. kr.

Sundhedsudvalgets formand takkede ekspertpanelet for deres input, som nu vil indgå i udvalgets fremtidige arbejde.

Se hele mødet her

Fakta

I Ekspertudvalget deltog desuden:

  • Klaus Larsen, direktør, Digitalisering og It, Region Nordjylland
  • Martin Vesterby, læge, forsker og entreprenør
  • Jacob Høy Bertelsen, CEO, Enversion

Hvad kan Folketinget konkret gøre for at fremme sundhedsinnovation?