Den første køber skal kompenseres efter et OPI-forløb

Det kan blive alt for dyrt at udvikle en løsning i et OPI-projekt, hvis det ikke ender med et salg. Derfor skal der udvikles en bedre finansieringsmodel, så innovation i højere grad ender med et offentligt indkøb. Det var offentlige og private enige om, da Danish Life Science Cluster samlede aktører inden for offentlig-privat innovation til OPI Summit.

Der er brug for en ny udbudsramme, hvis offentlig-privat innovation (OPI) for alvor skal skabe resultater for både virksomheder og sundhedsvæsnet. I dag er det simpelthen for omkostningstungt for virksomhederne at udvikle løsninger i samarbejde med det offentlige uden at vide, om arbejdet ender med et salg. Derfor skal vi finde en model for, hvordan det private og det offentlige i fremtiden kan dele risikoen og den dyre pris, som den første køber nødvendigvis kommer til at betale for en løsning. Det var budskabet fra flere virksomheder på OPI Summit 2022.

Hvorfor virker det i Norge?

Her var Per Harbø inviteret til at fortælle, hvorfor Norge er længere fremme end Danmark med at få implementeret OPI-udviklede løsninger i sundhedssystemet. Per Harbø er programleder på det norske Leverandørutviklingsprogrammet.

Han fortalte, at man i Norge i over 10 år har arbejdet med offentlige indkøb som motivation og incitament til innovation.

– Intet er stærkere end at bruge den offentlige indkøbsmuskel til at ændre behovet for innovation – men den skal bruges smart. Det offentlige skal samarbejde om deres behov for løsninger, så risikoen deles. Samtidig vil et bredere offentligt samarbejde højne sandsynligheden for, at forløbet ender med et salg til virksomheden, fortalte Per Harbø.

Han nævnte en række eksempler, hvor flere kommuner var gået sammen om innovationsprojekter. Eksempelvis havde Kristiansund Kommune sat sig i spidsen for at få udviklet og indkøbt en pakke med velfærdsteknologiske løsninger inden for tryghed i eget hjem. 21 kommuner var med i projektet, og 9 andre havde option på at købe løsningerne.

Brug for ny udbudsmodel

At bruge de offentlige udbud som innovationsmuskel er et fokuspunkt i Danish Life Science Cluster, hvor direktør Diana Arsovic har fulgt de norske aktiviteter i en årrække.

– Vi skal helt klart overveje, om vi kan ændre måden at formulere udbud på. Vi har arbejdet med offentlig-privat innovation i snart mange år. Men vi skal skabe endnu bedre chancer for at virksomhederne kommer i mål med et produkt, og at sundhedsvæsnet får en brugbar løsning, siger Diana Arsovic.

Hun mener, at udbuddene bør omdannes til en innovationsplatform, hvor fokus ikke kun ligger på omkostningseffektivitet.

– Desuden må vi finde en løsning, der motiverer lead buyer’ne til et køb. Det er alt for dyrt for en virksomhed at indgå i OPI, hvis forløbet ikke ender med et salg. Og danske virksomheder har brug for et stærkt hjemmemarked for at kunne vækste i udlandet. Derfor skal der findes en model, så den første køber kompenseres, for at sikre at innovationsforløbet munder ud i et køb, mener Diana Arsovic Nielsen.

Det nystartede Erhvervsfyrtårn Life Science kan blive et oplagt forum til at afprøve nye innovations- og finansieringsmodeller. Her er Danish Life Science Cluster neutral facilitator og en del af hovedkonsortiet.

Andre input fra OPI Summit 2022

Professionalismen stiger inden for OPI

Virksomhederne bliver skarpere, og kommuner og hospitaler bliver mere modne til at udvikle løsninger på tværs. Hør Marianne Thougaard, afdelingsleder i Hjørring Kommuner ved OPI Summit 2022.

 

Dette skal små virksomheder være opmærksomme på, inden de kaster sig ud i OPI

– OPI er en rigtig god samarbejdsmodel. Men som lille virksomhed skal man være forberedt på, at OPI tager lang tid, og at det binder ressourcer. Så OPI er ikke for alle, og det er ikke løsningen med alle kunder, sagde Christian Graversen, næstformand i Danish Life Science Cluster og country manager i Siemens Healthineers.

OPI Summit var arrangeret i samarbejde med Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI).

 

 

For mere information

CEO

Diana Arsovic Nielsen

Danish Life Science Cluster
Direktion
HUB Hovedstaden
+45 4143 0076